Visa allt om Henry Sandbergs Grävmaskiner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 723 677 337 796 1 041 1 025 964 1 101 1 157 1 325
Övrig omsättning - 50 - 170 - - - - 171 -
Rörelseresultat (EBIT) -24 -87 -172 43 27 -47 26 21 65 43
Resultat efter finansnetto -11 -52 -153 53 47 -16 0 -39 74 67
Årets resultat -11 -52 10 6 43 44 0 0 52 62
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 621 580 500 628 308 470 706 944 1 110 1 052
Omsättningstillgångar 757 790 923 1 016 1 201 948 702 662 555 457
Tillgångar 1 378 1 370 1 423 1 644 1 510 1 418 1 408 1 606 1 665 1 509
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 334 348 401 390 384 341 297 297 446 395
Obeskattade reserver 0 0 0 170 145 164 231 243 300 288
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 921 991 980 1 022 932 828 740 737 531 496
Kortfristiga skulder 122 30 42 61 49 85 140 330 387 330
Skulder och eget kapital 1 378 1 370 1 423 1 644 1 510 1 418 1 408 1 606 1 665 1 509
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - 0 300 300 300 213 359 310 461
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 130 200 55 7 5 24 36 36 42 21
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 91 77 34 110 118 122 100 93 122 157
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 723 727 337 966 1 041 1 025 964 1 101 1 328 1 325
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 723 677 337 796 1 041 1 025 964 1 101 1 157 1 325
Personalkostnader per anställd (tkr) 231 290 98 436 446 462 363 548 497 642
Rörelseresultat, EBITDA 132 59 -45 121 189 189 263 235 276 261
Nettoomsättningförändring 6,79% 100,89% -57,66% -23,54% 1,56% 6,33% -12,44% -4,84% -12,68% -%
Du Pont-modellen -0,51% -3,28% -10,61% 4,50% 3,25% -0,85% 3,20% 2,30% 6,01% 6,56%
Vinstmarginal -0,97% -6,65% -44,81% 9,30% 4,71% -1,17% 4,67% 3,36% 8,64% 7,47%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 87,83% 112,26% 261,42% 119,97% 110,66% 84,20% 58,30% 30,15% 14,52% 9,58%
Soliditet 24,24% 25,40% 28,18% 31,34% 32,51% 32,57% 32,91% 29,39% 39,76% 39,92%
Kassalikviditet 620,49% 2 633,33% 2 197,62% 1 665,57% 2 451,02% 1 115,29% 501,43% 200,61% 143,41% 138,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...