Visa allt om Bankeryds Hårsalong Aktiebolag
Visa allt om Bankeryds Hårsalong Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 605 3 928 3 031 2 634 3 284 3 175 3 919 2 997 3 387 3 108
Övrig omsättning 9 305 1 639 1 483 923 527 8 617 717 709
Rörelseresultat (EBIT) 333 -13 71 -48 56 95 162 298 103 83
Resultat efter finansnetto 330 -14 69 -48 60 96 161 307 108 77
Årets resultat 249 40 27 17 40 97 101 166 86 73
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 157 150 100 100 113 27 39 100 101 160
Omsättningstillgångar 1 390 1 093 1 208 1 159 1 227 1 140 1 208 1 182 1 143 916
Tillgångar 1 547 1 242 1 308 1 259 1 340 1 166 1 248 1 283 1 244 1 076
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 825 575 535 508 492 452 409 397 311 255
Obeskattade reserver 25 25 25 25 105 105 153 153 82 102
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 6 6 18
Kortfristiga skulder 697 642 748 726 743 609 686 726 844 701
Skulder och eget kapital 1 547 1 242 1 308 1 259 1 340 1 166 1 248 1 283 1 244 1 076
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 802 924 856 881 934
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 899 1 953 2 563 2 238 1 951 853 804 641 821 709
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 627 630 783 688 635 589 550 524 638 594
Utdelning till aktieägare 225 0 0 0 0 0 54 90 80 30
Omsättning 4 614 4 233 4 670 4 117 4 207 3 702 3 927 3 614 4 104 3 817
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 10 8 6 6 6 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 658 561 303 329 547 529 653 500 484 444
Personalkostnader per anställd (tkr) 374 373 343 372 440 384 394 357 345 332
Rörelseresultat, EBITDA 350 -1 71 -35 69 108 223 364 162 144
Nettoomsättningförändring 17,24% 29,59% 15,07% -19,79% 3,43% -18,98% 30,76% -11,51% 8,98% -%
Du Pont-modellen 21,53% -1,05% 5,43% -3,81% 4,55% 8,15% 12,98% 24,01% 8,68% 7,71%
Vinstmarginal 7,23% -0,33% 2,34% -1,82% 1,86% 2,99% 4,13% 10,28% 3,19% 2,67%
Bruttovinstmarginal 81,95% 82,18% 78,65% 74,94% 70,62% 74,43% 77,90% 77,11% 69,47% 72,75%
Rörelsekapital/omsättning 15,05% 11,48% 15,18% 16,44% 14,74% 16,72% 13,32% 15,22% 8,83% 6,92%
Soliditet 54,59% 47,87% 42,39% 41,81% 42,49% 45,40% 41,81% 39,53% 29,75% 30,52%
Kassalikviditet 150,36% 112,15% 123,40% 105,65% 118,30% 117,90% 110,64% 97,66% 88,27% 67,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...