Visa allt om ANNOT Advokatbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 480 2 146 2 716 2 741 2 426 1 249 1 920 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 28 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 283 48 348 -10 221 11 232 0 -3 -5
Resultat efter finansnetto 283 46 341 -8 221 11 232 0 -3 -5
Årets resultat 220 31 202 -9 163 7 184 0 -3 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 29 16 22 29 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 819 755 760 741 696 420 349 69 74 125
Tillgångar 837 784 776 764 725 420 349 69 74 125
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 401 331 301 99 232 69 234 50 50 51
Obeskattade reserver 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 0 0 157 1 65 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 353 373 395 508 492 285 115 19 24 74
Skulder och eget kapital 837 784 776 764 725 420 349 69 74 125
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 330 777 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 889 704 929 1 249 915 40 11 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 371 333 379 253 306 136 332 0 0 0
Utdelning till aktieägare 200 150 0 0 125 0 122 0 0 0
Omsättning 2 480 2 146 2 716 2 741 2 454 1 249 1 920 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 3 2 3 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 240 715 905 914 809 625 640 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 642 361 436 594 411 261 377 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 293 55 354 -4 224 11 232 0 -3 -5
Nettoomsättningförändring 15,56% -20,99% -0,91% 12,98% 94,24% -34,95% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 33,93% 6,12% 44,97% -0,39% 30,62% 2,62% 66,76% -% -% -%
Vinstmarginal 11,45% 2,24% 12,85% -0,11% 9,15% 0,88% 12,14% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 96,49% 94,83% 91,53% 95,07% 97,82% 83,51% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 18,79% 17,80% 13,44% 8,50% 8,41% 10,81% 12,19% -% -% -%
Soliditet 55,36% 50,18% 46,83% 12,96% 32,00% 16,43% 67,05% 72,46% 67,57% 40,80%
Kassalikviditet 232,01% 202,41% 192,41% 145,87% 141,46% 147,37% 303,48% 363,16% 308,33% 105,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...