Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Meteor
Visa allt om Fastighetsaktiebolaget Meteor

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - 27 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -211 -13 18 -3 104 -56 -45 -1 -3 0 -3
Resultat efter finansnetto -13 574 -24 355 -29 180 53 312 -37 693 102 310 -376 780 -229 108 -74 888 157 785
Årets resultat -524 -17 455 -27 475 54 711 -87 450 50 810 -376 780 -229 108 9 492 157 785
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 054 063 1 051 878 1 048 946 1 046 366 969 661 1 012 328 935 030 1 235 030 1 385 030 1 282 498
Omsättningstillgångar 513 442 0 0 0 0 0 0 0 267 0
Tillgångar 1 567 505 1 051 878 1 048 946 1 046 366 969 661 1 012 328 935 030 1 235 030 1 385 298 1 282 498
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 122 756 123 280 140 735 162 165 103 533 186 097 -358 313 18 467 254 275 302 163
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 302 000 782 081 782 081 782 081 782 081 782 081 0 0 0 939 681
Kortfristiga skulder 142 749 146 517 126 130 102 120 84 046 44 149 1 293 343 1 216 563 1 131 023 40 653
Skulder och eget kapital 1 567 505 1 051 878 1 048 946 1 046 366 969 661 1 012 328 935 030 1 235 030 1 385 298 1 282 498
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - - 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -211 -13 18 -3 104 -56 -45 -1 -3 0 -3
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 7,83% 11,72% 13,42% 15,50% 10,68% 18,38% -38,32% 1,50% 18,36% 23,56%
Kassalikviditet 359,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...