Visa allt om Visam Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 464 304 314 274 329 358 325 431 335 316
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -3 -3 -2 -5 -2 -2 -6 -2 44
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 1 1 46
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 1 46
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 1 1 1 1 1 3 6 1
Omsättningstillgångar 424 144 221 123 182 173 261 315 213 148
Tillgångar 425 145 222 124 183 174 262 318 219 148
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 101 101 101 101 101 101 100 101 99
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 -13 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 324 44 121 24 82 73 175 217 118 49
Skulder och eget kapital 425 145 222 124 183 174 262 318 219 148
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 - 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 - 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 464 304 314 274 329 358 325 431 335 316
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 -3 -3 -2 -5 -2 0 -5 0 44
Nettoomsättningförändring 52,63% -3,18% 14,60% -16,72% -8,10% 10,15% -24,59% 28,66% 6,01% -%
Du Pont-modellen -0,24% 0,00% 0,00% 0,81% -0,55% 0,00% 0,00% 0,31% 0,46% 30,41%
Vinstmarginal -0,22% 0,00% 0,00% 0,36% -0,30% 0,00% 0,00% 0,23% 0,30% 14,24%
Bruttovinstmarginal 10,13% 25,66% 16,56% 4,74% 15,50% 9,22% 14,77% 11,37% 9,55% 23,42%
Rörelsekapital/omsättning 21,55% 32,89% 31,85% 36,13% 30,40% 27,93% 26,46% 22,74% 28,36% 31,33%
Soliditet 23,76% 69,66% 45,50% 81,45% 55,19% 58,05% 38,55% 31,45% 46,12% 66,89%
Kassalikviditet 130,86% 327,27% 182,64% 512,50% 221,95% 236,99% 149,14% 145,16% 180,51% 302,04%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...