Visa allt om Holmgren och Gunnarsson Aktiebolag
Visa allt om Holmgren och Gunnarsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 416 2 357 3 024 2 985 3 148 4 054 4 599 4 617 3 845 3 309
Övrig omsättning 52 20 19 21 789 568 17 22 267 263
Rörelseresultat (EBIT) -155 -100 368 165 1 108 133 58 179 408 310
Resultat efter finansnetto -147 -95 371 186 1 115 114 28 126 412 294
Årets resultat 150 179 301 182 391 84 249 248 109 246
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 891 974 1 135 1 295 1 455 2 115 1 611 2 167 2 734 1 734
Omsättningstillgångar 1 214 1 915 2 004 2 002 1 763 1 240 1 823 1 431 1 140 1 072
Tillgångar 2 105 2 889 3 139 3 297 3 218 3 355 3 433 3 597 3 875 2 806
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 634 1 683 1 654 1 503 1 464 1 203 1 247 1 118 962 942
Obeskattade reserver 297 633 956 972 1 035 451 451 762 987 729
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 3 172 187 202 928 832 1 003 1 168 538
Kortfristiga skulder 170 569 356 633 516 772 902 715 758 596
Skulder och eget kapital 2 105 2 889 3 139 3 297 3 218 3 355 3 433 3 597 3 875 2 806
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 655 651 658 652
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 568 716 456 469 469 822 225 224 223 231
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 126 149 164 203 275 1 102 374 316 320 287
Utdelning till aktieägare 400 200 150 150 143 130 128 120 92 89
Omsättning 1 468 2 377 3 043 3 006 3 937 4 622 4 616 4 639 4 112 3 572
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 708 1 179 1 512 1 493 1 574 1 014 1 150 1 154 961 827
Personalkostnader per anställd (tkr) 351 438 316 340 378 484 319 300 301 298
Rörelseresultat, EBITDA -10 60 528 325 1 287 549 611 745 768 676
Nettoomsättningförändring -39,92% -22,06% 1,31% -5,18% -22,35% -11,85% -0,39% 20,08% 16,20% -%
Du Pont-modellen -6,98% -3,05% 12,20% 5,98% 35,61% 4,56% 1,78% 5,75% 11,51% 11,72%
Vinstmarginal -10,38% -3,73% 12,67% 6,60% 36,40% 3,77% 1,33% 4,48% 11,60% 9,94%
Bruttovinstmarginal 72,60% 59,86% 59,76% 57,69% 58,10% 71,31% 70,34% 69,35% 74,59% 74,25%
Rörelsekapital/omsättning 73,73% 57,11% 54,50% 45,86% 39,61% 11,54% 20,03% 15,51% 9,93% 14,39%
Soliditet 88,63% 75,35% 76,45% 67,31% 69,20% 45,76% 46,01% 46,33% 43,16% 52,28%
Kassalikviditet 618,82% 283,30% 435,11% 259,72% 264,92% 125,78% 160,09% 149,37% 109,50% 129,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...