Visa allt om Katarina Söderberg AB
Visa allt om Katarina Söderberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 528 504 526 434 562 539 512 536 496 435
Övrig omsättning - - - - - - - - - 14
Rörelseresultat (EBIT) 151 119 -33 2 5 2 -5 5 18 20
Resultat efter finansnetto 151 120 268 3 6 2 -5 4 19 20
Årets resultat 118 101 268 2 5 2 -5 1 14 13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 5 10 16 9 14
Omsättningstillgångar 443 646 615 260 336 280 262 295 250 263
Tillgångar 443 646 615 260 336 285 272 310 259 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 232 481 380 111 109 104 102 107 120 118
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 210 165 235 148 226 181 170 203 139 158
Skulder och eget kapital 443 646 615 260 336 285 272 310 259 277
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 340 355 330 325 300 265
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 240 248 383 280 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 75 78 86 88 97 112 104 105 90 72
Utdelning till aktieägare 114 366 0 0 0 0 0 0 14 13
Omsättning 528 504 526 434 562 539 512 536 496 449
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 528 504 263 434 562 539 512 536 496 435
Personalkostnader per anställd (tkr) 336 337 243 379 494 478 446 450 408 356
Rörelseresultat, EBITDA 151 119 -33 2 10 7 0 10 23 24
Nettoomsättningförändring 4,76% -4,18% 21,20% -22,78% 4,27% 5,27% -4,48% 8,06% 14,02% -%
Du Pont-modellen 34,31% 18,58% 43,58% 1,15% 1,79% 0,70% -1,47% 1,94% 7,34% 7,22%
Vinstmarginal 28,79% 23,81% 50,95% 0,69% 1,07% 0,37% -0,78% 1,12% 3,83% 4,60%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 44,13% 95,44% 72,24% 25,81% 19,57% 18,37% 17,97% 17,16% 22,38% 24,14%
Soliditet 52,37% 74,46% 61,79% 42,69% 32,44% 36,49% 37,50% 34,52% 46,33% 42,60%
Kassalikviditet 210,95% 391,52% 261,70% 175,68% 148,67% 154,70% 154,12% 145,32% 179,86% 166,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...