Visa allt om Dubbelfalsen Aktiebolag
Visa allt om Dubbelfalsen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 466 8 843 9 036 6 248 8 744 11 295 8 246 24 464 14 600 17 570
Övrig omsättning 11 - - - - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 352 1 263 1 249 1 399 1 459 1 605 1 246 4 589 2 630 1 141
Resultat efter finansnetto 357 1 261 1 248 1 433 1 507 1 636 1 249 4 704 2 664 1 147
Årets resultat 451 1 429 1 340 1 051 1 393 1 289 881 2 467 1 596 606
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 92 143 521 900 1 276 1 719 1 878 1 746 1 610
Omsättningstillgångar 4 976 5 738 6 489 6 124 6 005 5 753 5 679 7 112 5 375 3 947
Tillgångar 5 032 5 831 6 632 6 645 6 904 7 029 7 397 8 990 7 121 5 556
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 151 2 700 3 271 2 931 3 080 2 687 2 398 4 517 3 050 1 855
Obeskattade reserver 1 929 2 158 2 742 3 221 3 226 3 633 3 775 3 748 2 491 2 056
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 952 973 619 493 598 709 1 225 725 1 580 1 646
Skulder och eget kapital 5 032 5 831 6 632 6 645 6 904 7 029 7 397 8 990 7 121 5 556
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 651 691 633 1 001 1 070 966 640 568 591 374
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 233 248 232 387 359 316 209 197 207 152
Utdelning till aktieägare 0 1 000 1 000 1 000 1 200 0 1 000 3 000 1 000 400
Omsättning 3 477 8 843 9 036 6 248 8 744 11 295 8 246 24 464 14 600 17 571
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 4 4 4 3 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 155 2 948 3 012 1 562 2 186 2 824 2 749 12 232 7 300 17 570
Personalkostnader per anställd (tkr) 311 329 298 356 369 333 314 400 411 798
Rörelseresultat, EBITDA 389 1 373 1 628 1 778 1 953 2 154 1 542 4 960 3 048 1 380
Nettoomsättningförändring -60,81% -2,14% 44,62% -28,55% -22,59% 36,98% -66,29% 67,56% -16,90% -%
Du Pont-modellen 7,17% 21,68% 18,83% 21,58% 21,86% 23,43% 17,10% 52,42% 37,48% 20,68%
Vinstmarginal 10,42% 14,29% 13,82% 22,95% 17,26% 14,58% 15,34% 19,27% 18,28% 6,54%
Bruttovinstmarginal 59,15% 34,63% 35,72% 64,52% 68,40% 66,35% 41,79% 28,90% 49,05% 18,65%
Rörelsekapital/omsättning 116,10% 53,88% 64,96% 90,12% 61,84% 44,66% 54,01% 26,11% 25,99% 13,10%
Soliditet 72,65% 75,17% 81,57% 79,83% 79,05% 76,32% 70,03% 80,26% 68,02% 60,03%
Kassalikviditet 182,46% 249,13% 345,88% 482,76% 467,73% 516,22% 338,12% 738,34% 107,59% 169,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...