Visa allt om Varbergs Handels Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 921 461 0 461 921 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - 1 692 1 242 1 242 1 242 1 242
Rörelseresultat (EBIT) 612 171 -288 162 567 1 197 1 040 1 051 752 762
Resultat efter finansnetto 1 295 528 -147 1 316 758 14 739 3 382 1 499 2 618 4 521
Årets resultat 2 986 819 225 1 023 421 13 835 3 079 450 2 091 4 366
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 257 16 448 16 231 15 896 15 146 15 330 11 917 10 574 10 470 10 517
Omsättningstillgångar 20 214 18 291 18 503 19 795 20 853 21 673 18 242 12 795 8 277 7 314
Tillgångar 35 471 34 739 34 734 35 691 35 999 37 003 30 159 23 368 18 747 17 831
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 327 30 536 29 717 29 492 29 290 30 856 23 096 16 967 13 867 11 776
Obeskattade reserver 1 073 1 073 1 258 2 384 2 384 2 399 1 752 1 913 966 682
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 788 3 694 3 642 3 534 3 563 3 571 3 565 3 594 0
Kortfristiga skulder 1 071 342 64 173 790 185 1 739 923 319 5 373
Skulder och eget kapital 35 471 34 739 34 734 35 691 35 999 37 003 30 159 23 368 18 747 17 831
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 0 0 220 210
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - - - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - - - - 0 0 0 71 68
Utdelning till aktieägare 2 500 0 0 0 0 1 000 7 000 500 0 0
Omsättning 921 461 0 461 921 1 692 1 242 1 242 1 242 1 242
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 - 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 291 278
Rörelseresultat, EBITDA 846 405 -54 396 816 1 454 1 187 1 198 899 894
Nettoomsättningförändring 99,78% -% -100,00% -49,95% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 3,80% 2,36% -% 4,12% 4,60% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 146,25% 178,09% -% 318,87% 179,91% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 2 078,50% 3 893,49% -% 4 256,40% 2 178,39% -% -% -% -% -%
Soliditet 96,32% 90,31% 88,38% 87,55% 86,24% 88,17% 80,86% 78,50% 77,68% 68,80%
Kassalikviditet 1 887,39% 5 348,25% 28 910,94% 11 442,20% 2 639,62% 11 715,14% 1 048,99% 1 386,24% 2 594,67% 136,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...