Visa allt om Varbergs Handels Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 461 0 461 921 0 0 0 0 0 1 242
Övrig omsättning - - - - 1 692 1 242 1 242 1 242 1 242 -
Rörelseresultat (EBIT) 171 -288 162 567 1 197 1 040 1 051 752 762 851
Resultat efter finansnetto 528 -147 1 316 758 14 739 3 382 1 499 2 618 4 521 4 897
Årets resultat 819 225 1 023 421 13 835 3 079 450 2 091 4 366 4 647
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 448 16 231 15 896 15 146 15 330 11 917 10 574 10 470 10 517 6 846
Omsättningstillgångar 18 291 18 503 19 795 20 853 21 673 18 242 12 795 8 277 7 314 7 263
Tillgångar 34 739 34 734 35 691 35 999 37 003 30 159 23 368 18 747 17 831 14 109
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 536 29 717 29 492 29 290 30 856 23 096 16 967 13 867 11 776 7 410
Obeskattade reserver 1 073 1 258 2 384 2 384 2 399 1 752 1 913 966 682 990
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 788 3 694 3 642 3 534 3 563 3 571 3 565 3 594 0 0
Kortfristiga skulder 342 64 173 790 185 1 739 923 319 5 373 5 709
Skulder och eget kapital 34 739 34 734 35 691 35 999 37 003 30 159 23 368 18 747 17 831 14 109
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 220 210 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 0 71 68 65
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 000 7 000 500 0 0 0
Omsättning 461 0 461 921 1 692 1 242 1 242 1 242 1 242 1 242
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 1 242
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 291 278 265
Rörelseresultat, EBITDA 405 -54 396 816 1 454 1 187 1 198 899 894 937
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -49,95% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen 2,36% -% 4,12% 4,60% -% -% -% -% -% 39,75%
Vinstmarginal 178,09% -% 318,87% 179,91% -% -% -% -% -% 451,53%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3 893,49% -% 4 256,40% 2 178,39% -% -% -% -% -% 125,12%
Soliditet 90,31% 88,38% 87,55% 86,24% 88,17% 80,86% 78,50% 77,68% 68,80% 57,57%
Kassalikviditet 5 348,25% 28 910,94% 11 442,20% 2 639,62% 11 715,14% 1 048,99% 1 386,24% 2 594,67% 136,13% 127,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...