Visa allt om Wibax Logistics Aktiebolag
Visa allt om Wibax Logistics Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 166 320 179 260 158 803 149 340 125 090 118 887 66 228 46 290 34 050 28 851
Övrig omsättning 12 830 10 815 9 731 10 942 6 453 2 468 200 78 103 194
Rörelseresultat (EBIT) 14 233 14 757 18 690 18 383 9 734 9 301 8 966 5 194 2 462 1 931
Resultat efter finansnetto 14 254 13 571 17 990 17 785 9 173 9 067 9 035 4 918 2 206 1 765
Årets resultat 89 3 543 5 314 8 212 1 775 4 382 1 743 989 130 100
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 002 31 887 33 430 31 324 28 567 18 803 9 953 9 067 9 532 7 223
Omsättningstillgångar 68 665 72 346 54 233 48 603 28 519 24 030 14 870 7 857 7 316 7 450
Tillgångar 105 667 104 233 87 663 79 927 57 086 42 833 24 823 16 924 16 848 14 673
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 224 27 135 23 592 18 277 10 065 8 289 3 907 2 164 1 175 1 045
Obeskattade reserver 32 688 28 155 25 113 19 900 13 329 8 476 5 879 5 163 4 642 4 342
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 862 5 302 9 994 11 193 11 297 5 420 1 680 2 611 3 950 2 541
Kortfristiga skulder 37 893 43 641 28 964 30 557 22 395 20 648 13 357 6 986 7 081 6 745
Skulder och eget kapital 105 667 104 233 87 663 79 927 57 086 42 833 24 823 16 924 16 848 14 673
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 820 800 798 502 633 783 380 327 219 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 39 785 38 331 34 957 30 380 27 710 21 695 12 803 10 281 8 865 7 775
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 14 942 14 243 13 216 11 542 10 168 8 387 5 055 4 053 3 541 2 884
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 179 150 190 075 168 534 160 282 131 543 121 355 66 428 46 368 34 153 29 045
Nyckeltal
Antal anställda 97 98 89 80 75 59 37 32 28 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 715 1 829 1 784 1 867 1 668 2 015 1 790 1 447 1 216 1 110
Personalkostnader per anställd (tkr) 588 555 560 550 525 545 517 458 451 410
Rörelseresultat, EBITDA 18 869 18 899 22 637 21 698 12 564 11 103 10 116 6 303 3 651 3 152
Nettoomsättningförändring -7,22% 12,88% 6,34% 19,39% 5,22% 79,51% 43,07% 35,95% 18,02% -%
Du Pont-modellen 13,74% 14,16% 21,41% 23,04% 17,11% 21,75% 36,87% 30,86% 14,69% 13,28%
Vinstmarginal 8,73% 8,23% 11,82% 12,33% 7,81% 7,84% 13,82% 11,28% 7,27% 6,75%
Bruttovinstmarginal 57,03% 53,66% 52,52% 51,00% 54,61% 50,02% 62,70% 26,20% 22,40% 22,81%
Rörelsekapital/omsättning 18,50% 16,01% 15,91% 12,08% 4,90% 2,84% 2,28% 1,88% 0,69% 2,44%
Soliditet 49,89% 47,10% 49,26% 41,22% 34,84% 33,94% 33,19% 34,75% 26,81% 28,43%
Kassalikviditet 181,21% 165,78% 187,24% 159,06% 127,35% 116,38% 111,33% 112,47% 103,32% 110,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...