Visa allt om Västerås Maskinservice Aktiebolag
Visa allt om Västerås Maskinservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 355 1 072 957 1 412 1 279 1 213 1 020 956 930 676
Övrig omsättning - - - - 87 1 - - 279 766
Rörelseresultat (EBIT) 134 15 -37 4 45 92 206 -68 17 -89
Resultat efter finansnetto 134 15 -39 3 44 97 206 -68 17 -89
Årets resultat 107 15 -39 1 31 110 162 -68 17 -89
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 2 11 20 30 40 50 59 71 43
Omsättningstillgångar 382 221 279 381 363 431 407 353 321 323
Tillgångar 383 223 290 401 393 471 457 413 392 366
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 237 131 116 215 214 263 215 52 120 104
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 44 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 146 93 174 186 179 208 198 360 272 263
Skulder och eget kapital 383 223 290 401 393 471 457 413 392 366
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 200 200 50 185 65 136
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 488 442 402 608 276 279 251 227 286 41
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 191 161 171 239 216 157 114 154 142 -
Utdelning till aktieägare 80 0 0 60 0 80 62 0 0 0
Omsättning 1 355 1 072 957 1 412 1 366 1 214 1 020 956 1 209 1 442
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 678 536 479 706 640 607 510 478 930 676
Personalkostnader per anställd (tkr) 355 316 299 436 349 325 159 243 436 137
Rörelseresultat, EBITDA 135 24 -27 14 55 102 216 -57 28 -83
Nettoomsättningförändring 26,40% 12,02% -32,22% 10,40% 5,44% 18,92% 6,69% 2,80% 37,57% -%
Du Pont-modellen 34,99% 6,73% -12,76% 1,00% 11,45% 21,02% 45,08% -16,46% 4,59% -24,32%
Vinstmarginal 9,89% 1,40% -3,87% 0,28% 3,52% 8,16% 20,20% -7,11% 1,94% -13,17%
Bruttovinstmarginal 89,45% 92,44% 93,42% 91,36% 83,42% 88,13% 82,25% 81,38% 85,16% 75,44%
Rörelsekapital/omsättning 17,42% 11,94% 10,97% 13,81% 14,39% 18,38% 20,49% -0,73% 5,27% 8,88%
Soliditet 61,88% 58,74% 40,00% 53,62% 54,45% 55,84% 54,14% 12,59% 30,61% 28,42%
Kassalikviditet 243,84% 204,30% 147,70% 202,69% 202,79% 195,19% 192,93% 91,11% 118,01% 122,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...