Visa allt om Rito Trans Aktiebolag
Visa allt om Rito Trans Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 668 3 311 3 210 3 323 3 144 2 710 2 658 2 271 2 258 2 258
Övrig omsättning - - 119 - 8 - 58 83 7 -
Rörelseresultat (EBIT) 623 77 383 397 -27 134 323 120 128 98
Resultat efter finansnetto 614 69 370 389 -46 118 311 113 112 73
Årets resultat 417 102 180 252 -12 28 144 18 55 22
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 84 616 281 380 544 283 432 172 173
Omsättningstillgångar 1 939 1 158 1 123 1 189 689 645 716 318 414 519
Tillgångar 1 970 1 243 1 739 1 470 1 070 1 189 999 750 586 692
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 666 399 597 417 265 277 249 175 168 123
Obeskattade reserver 482 409 473 339 299 338 269 161 77 43
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 109 4 292 111 147 187 54 141 10 154
Kortfristiga skulder 714 431 377 603 359 386 427 272 332 372
Skulder och eget kapital 1 970 1 243 1 739 1 470 1 070 1 189 999 750 586 692
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 985 340 232 249 262
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 40 - - -
Löner till övriga anställda 1 538 1 484 1 224 1 178 1 244 0 711 694 822 639
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 632 589 548 528 546 391 324 319 348 320
Utdelning till aktieägare 0 150 300 0 0 0 0 70 10 10
Omsättning 3 668 3 311 3 329 3 323 3 152 2 710 2 716 2 354 2 265 2 258
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 917 828 803 831 786 678 665 568 565 565
Personalkostnader per anställd (tkr) 550 516 444 435 452 346 349 321 346 314
Rörelseresultat, EBITDA 676 172 505 507 113 243 379 192 188 149
Nettoomsättningförändring 10,78% 3,15% -3,40% 5,69% 16,01% 1,96% 17,04% 0,58% 0,00% -%
Du Pont-modellen 31,62% 6,19% 22,02% 27,01% -2,52% 11,27% 32,43% 16,13% 21,84% 14,16%
Vinstmarginal 16,98% 2,33% 11,93% 11,95% -0,86% 4,94% 12,19% 5,33% 5,67% 4,34%
Bruttovinstmarginal 98,96% 99,24% 98,54% 99,01% 99,46% 99,45% 99,13% 100,00% 99,56% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 33,40% 21,96% 23,24% 17,63% 10,50% 9,56% 10,87% 2,03% 3,63% 6,51%
Soliditet 52,89% 57,77% 55,55% 45,36% 45,36% 44,25% 44,77% 38,79% 38,13% 22,25%
Kassalikviditet 271,57% 268,68% 297,88% 197,18% 191,92% 167,10% 167,68% 116,91% 124,70% 139,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...