Visa allt om Saldo: form och kommunikation AB
Visa allt om Saldo: form och kommunikation AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 29 46 836 731 1 141 907 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 6
Rörelseresultat (EBIT) -84 -273 118 -85 73 99 -6 -7 0 1
Resultat efter finansnetto -78 -281 116 -76 70 96 49 -7 0 1
Årets resultat -78 -257 75 -33 52 96 49 -7 0 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 5 90 90 90 90
Omsättningstillgångar 67 158 562 472 596 581 50 31 8 7
Tillgångar 67 158 562 472 598 586 140 121 98 97
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 43 121 377 302 335 283 129 80 87 87
Obeskattade reserver 0 0 24 0 43 33 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 37 161 170 219 269 10 41 11 9
Skulder och eget kapital 67 158 562 472 598 586 140 121 98 97
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 10 - - 0 0 307 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 91 335 420 379 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 5 34 110 132 119 97 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
Omsättning 29 46 836 731 1 141 907 0 0 0 6
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 29 46 836 731 1 141 907 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 16 135 463 552 498 404 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -84 -273 118 -83 75 102 -6 -7 0 1
Nettoomsättningförändring -36,96% -94,50% 14,36% -35,93% 25,80% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -89,55% -171,52% 21,35% -13,56% 12,21% 16,89% -% -% -% -%
Vinstmarginal -206,90% -589,13% 14,35% -8,76% 6,40% 10,92% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 144,83% 263,04% 47,97% 41,31% 33,04% 34,40% -% -% -% -%
Soliditet 64,18% 76,58% 70,41% 63,98% 61,32% 52,44% 92,14% 66,12% 88,78% 89,69%
Kassalikviditet 268,00% 427,03% 349,07% 277,65% 272,15% 215,99% 500,00% 75,61% 72,73% 77,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...