Visa allt om Jeesec Fastighets AB
Visa allt om Jeesec Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 186 205 266 1 232 824 842 841 840 821 6 031
Övrig omsättning 3 994 56 - 3 249 256 - - 512 - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 685 -2 117 -347 3 692 328 133 127 589 100 1 379
Resultat efter finansnetto 4 334 -3 462 -12 15 842 389 192 140 616 600 1 664
Årets resultat 3 705 -2 176 125 14 123 44 1 238 1 149 1 232 1 185 1 217
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 10 645 12 704 9 625 3 146 2 332 4 362 3 920 4 247 5 828
Omsättningstillgångar 19 077 4 507 6 380 9 637 2 292 4 075 1 921 2 463 2 259 1 160
Tillgångar 19 077 15 152 19 084 19 262 5 438 6 407 6 283 6 383 6 506 6 988
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 666 15 120 17 453 17 483 4 636 5 792 5 553 5 404 5 272 5 287
Obeskattade reserver 0 0 1 286 1 461 511 181 269 488 583 429
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 411 32 345 318 291 434 461 491 651 1 272
Skulder och eget kapital 19 077 15 152 19 084 19 262 5 438 6 407 6 283 6 383 6 506 6 988
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 915
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 834
Utdelning till aktieägare 0 159 157 155 1 275 1 200 1 000 1 000 1 100 1 200
Omsättning 4 180 261 266 4 481 1 080 842 841 1 352 821 6 031
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 402
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 202
Rörelseresultat, EBITDA 3 685 -1 845 -75 4 074 729 653 684 1 146 640 1 799
Nettoomsättningförändring -9,27% -22,93% -78,41% 49,51% -2,14% 0,12% 0,12% 2,31% -86,39% -%
Du Pont-modellen 23,37% -22,59% -0,06% 82,24% 7,15% 3,00% 2,23% 9,65% 9,22% 23,84%
Vinstmarginal 2 397,31% -1 669,76% -4,51% 1 285,88% 47,21% 22,80% 16,65% 73,33% 73,08% 27,62%
Bruttovinstmarginal 38,17% 58,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 94,93%
Rörelsekapital/omsättning 10 035,48% 2 182,93% 2 268,80% 756,41% 242,84% 432,42% 173,60% 234,76% 195,86% -1,86%
Soliditet 97,85% 99,79% 96,71% 96,35% 92,18% 92,48% 91,54% 90,17% 87,48% 80,08%
Kassalikviditet 4 641,61% 14 078,12% 1 849,28% 3 030,50% 787,63% 938,94% 416,70% 501,63% 347,00% 91,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...