Visa allt om SME Office i Eskilstuna Aktiebolag
Visa allt om SME Office i Eskilstuna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 106 94 199 199 195 304 291 407 486 584
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 -20 25 7 19 53 68 -33 -51 32
Resultat efter finansnetto 1 -23 23 7 19 53 68 -33 -51 32
Årets resultat 1 -13 18 5 14 36 68 -33 -51 31
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 93 96 171 157 168 207 166 120 119 151
Tillgångar 93 96 171 157 168 207 166 120 119 151
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 90 89 143 124 119 154 118 50 50 86
Obeskattade reserver 0 0 10 10 10 10 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 7 20 23 40 44 48 70 69 66
Skulder och eget kapital 93 96 171 157 168 207 166 120 119 151
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 45 50 0 13 0 0 10 110 118 110
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 1 0 0 2 36 52 46
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 106 94 199 199 195 304 291 407 486 584
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 106 94 199 199 195 304 291 407 486 584
Personalkostnader per anställd (tkr) 45 11 51 19 54 61 50 209 252 230
Rörelseresultat, EBITDA 1 -20 25 80 19 53 68 -33 -51 32
Nettoomsättningförändring 12,77% -52,76% 0,00% 2,05% -35,86% 4,47% -28,50% -16,26% -16,78% -%
Du Pont-modellen 1,08% -20,83% 14,62% 4,46% 11,31% 25,60% 40,96% -27,50% -42,86% 21,19%
Vinstmarginal 0,94% -21,28% 12,56% 3,52% 9,74% 17,43% 23,37% -8,11% -10,49% 5,48%
Bruttovinstmarginal 58,49% 43,62% 48,24% 49,75% 47,18% 45,39% 50,17% 54,79% 50,00% 49,49%
Rörelsekapital/omsättning 83,02% 94,68% 75,88% 67,34% 65,64% 53,62% 40,55% 12,29% 10,29% 14,55%
Soliditet 96,77% 92,71% 88,19% 83,68% 75,22% 77,96% 71,08% 41,67% 42,02% 56,95%
Kassalikviditet 1 860,00% 1 371,43% 855,00% 682,61% 420,00% 470,45% 345,83% 171,43% 165,22% 225,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...