Visa allt om Simonsen Förvaltnings AB
Visa allt om Simonsen Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 -1 0 -5 -5 -12
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 -1 2 109 -5 -5 -12
Årets resultat 0 0 0 0 0 -1 2 109 -5 -5 -12
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 1 969 1 969 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 969 1 969 1 969 1 969 1 969 0 0 0 0 0
Tillgångar 1 969 1 969 1 969 1 969 1 969 1 969 1 969 0 0 0
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 916 1 916 1 916 1 916 1 916 1 916 1 917 -192 -187 -182
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
Kortfristiga skulder 11 11 11 11 11 11 10 150 145 140
Skulder och eget kapital 1 969 1 969 1 969 1 969 1 969 1 969 1 969 0 0 0
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 -1 0 -5 -5 -12
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 97,31% 97,31% 97,31% 97,31% 97,31% 97,31% 97,36% -% -% -%
Kassalikviditet 17 900,00% 17 900,00% 17 900,00% 17 900,00% 17 900,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...