Visa allt om Sista versen 24651 AB
Visa allt om Sista versen 24651 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 3 509 4 950 3 899 3 410 3 225 3 173 3 164 3 691 3 466
Övrig omsättning 713 14 2 950 4 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 460 -499 -94 55 122 39 32 -7 116 93
Resultat efter finansnetto 456 -516 -119 44 116 29 27 -10 92 72
Årets resultat 456 -516 8 8 65 19 9 8 48 34
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 945 1 226 1 215 9 26 47 111 156 231
Omsättningstillgångar 1 348 167 827 1 337 993 870 854 862 981 987
Tillgångar 1 348 1 112 2 053 2 552 1 002 896 901 973 1 137 1 218
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 557 100 367 359 351 286 267 257 290 242
Obeskattade reserver 0 0 0 132 103 80 84 70 97 77
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 066 1 056 100 150 200 300 250 400
Kortfristiga skulder 791 1 012 620 1 005 448 380 350 346 500 499
Skulder och eget kapital 1 348 1 112 2 053 2 552 1 002 896 901 973 1 137 1 218
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 100 0 - - - - 509 469 560 537
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 40 - 0 80
Löner till övriga anställda 0 1 200 1 677 1 114 816 811 252 338 337 332
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 37 389 533 364 292 287 267 310 338 322
Utdelning till aktieägare 250 0 0 0 0 0 0 0 40 0
Omsättning 713 3 523 4 952 4 849 3 414 3 225 3 173 3 164 3 691 3 466
Nyckeltal
Antal anställda 1 5 7 4 3 3 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 702 707 975 1 137 1 075 1 058 791 923 867
Personalkostnader per anställd (tkr) 140 322 321 379 377 377 345 269 298 282
Rörelseresultat, EBITDA 460 -219 181 135 139 59 96 65 191 165
Nettoomsättningförändring -% -29,11% 26,96% 14,34% 5,74% 1,64% 0,28% -14,28% 6,49% -%
Du Pont-modellen -% -44,87% -4,53% 2,27% 12,48% 4,35% 3,66% 0,41% 10,47% 7,64%
Vinstmarginal -% -14,22% -1,88% 1,49% 3,67% 1,21% 1,04% 0,13% 3,22% 2,68%
Bruttovinstmarginal -% 64,55% 67,49% 57,12% 55,92% 54,64% 55,37% 54,93% 54,92% 56,17%
Rörelsekapital/omsättning -% -24,08% 4,18% 8,52% 15,98% 15,19% 15,88% 16,31% 13,03% 14,08%
Soliditet 41,32% 8,99% 17,88% 17,88% 42,61% 38,50% 36,50% 31,59% 31,65% 24,42%
Kassalikviditet 170,42% 12,25% 116,29% 123,28% 169,20% 167,11% 179,71% 188,15% 153,60% 154,91%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...