Visa allt om Bedange AB
Visa allt om Bedange AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -172 -182 -205 -203 685 -205 1 502 2 493 531 115
Årets resultat 0 0 0 0 902 24 1 710 2 685 704 230
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 183 8 859 2 490 2 015 2 015 2 015 2 091 2 091 1 840 1 840
Omsättningstillgångar 0 0 7 057 7 582 6 929 6 440 6 373 4 623 2 216 1 164
Tillgångar 9 183 8 859 9 547 9 597 8 944 8 455 8 464 6 714 4 056 3 004
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 370 5 600 5 600 5 750 5 905 5 264 5 501 4 052 1 627 1 216
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 813 3 259 3 947 3 847 3 039 3 191 2 963 2 662 2 429 1 788
Skulder och eget kapital 9 183 8 859 9 547 9 597 8 944 8 455 8 464 6 714 4 056 3 004
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 265 230 0 150 155 261 261 261 260 293
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 - - - - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 58,48% 63,21% 58,66% 59,91% 66,02% 62,26% 64,99% 60,35% 40,11% 40,48%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 178,79% 197,09% 228,00% 201,82% 215,09% 173,67% 91,23% 65,10%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...