Visa allt om Anders Pegenius Apegenta Aktiebolag
Visa allt om Anders Pegenius Apegenta Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 865 5 994 5 465 5 880 5 479 6 282 5 773 5 605 4 596 3 925
Övrig omsättning - - - - - 8 36 - 50 1
Rörelseresultat (EBIT) 315 589 177 -100 140 -137 131 335 55 271
Resultat efter finansnetto 256 381 74 346 -123 -194 467 -303 247 466
Årets resultat 51 80 38 245 -154 17 397 -431 126 452
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 869 854 874 179 238 307 392 177 197 82
Omsättningstillgångar 4 307 2 994 3 265 2 971 3 309 3 460 3 600 3 241 3 110 2 650
Tillgångar 5 176 3 848 4 139 3 150 3 548 3 768 3 991 3 419 3 307 2 733
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 576 1 525 1 445 1 507 1 262 1 416 1 399 1 002 1 433 1 308
Obeskattade reserver 359 236 55 55 0 0 210 168 110 44
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 183 700 700 31 848 1 871 1 904 1 956 1 308 1 330
Kortfristiga skulder 2 058 1 387 1 939 1 557 1 438 480 478 293 455 51
Skulder och eget kapital 5 176 3 848 4 139 3 150 3 548 3 768 3 991 3 419 3 307 2 733
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 746 459 562 602 525 784 562 454 525 157
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 194 133 170 180 198 238 199 147 161 43
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 865 5 994 5 465 5 880 5 479 6 290 5 809 5 605 4 646 3 926
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 716 1 499 1 366 1 470 1 370 1 571 1 443 1 401 1 532 3 925
Personalkostnader per anställd (tkr) 237 151 185 197 185 260 194 158 235 215
Rörelseresultat, EBITDA 340 645 217 -41 219 -52 189 377 90 287
Nettoomsättningförändring 14,53% 9,68% -7,06% 7,32% -12,78% 8,82% 3,00% 21,95% 17,10% -%
Du Pont-modellen 11,30% 20,92% 5,51% 13,08% 5,55% 0,03% 12,58% 9,80% 8,13% 17,97%
Vinstmarginal 8,52% 13,43% 4,17% 7,01% 3,60% 0,02% 8,70% 5,98% 5,85% 12,51%
Bruttovinstmarginal 16,90% 39,56% 34,53% 28,18% 34,37% 33,30% 31,25% 35,81% 33,16% 30,06%
Rörelsekapital/omsättning 32,76% 26,81% 24,26% 24,05% 34,15% 47,44% 54,08% 52,60% 57,77% 66,22%
Soliditet 35,86% 44,41% 35,95% 49,13% 35,57% 37,58% 38,93% 32,84% 45,73% 49,02%
Kassalikviditet 49,17% 60,27% 50,23% 46,89% 59,32% 211,04% 224,27% 203,41% 218,46% 2 894,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...