Visa allt om Edinvest AB
Visa allt om Edinvest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 996 1 096 0 0 0 0 57 0 437 435
Övrig omsättning 272 180 237 - - - 1 408 - - 150
Rörelseresultat (EBIT) 378 649 -67 -356 -890 -397 840 -370 105 555
Resultat efter finansnetto 780 1 143 393 -672 -4 147 -651 -323 -263 5 426 904
Årets resultat 805 1 143 393 -672 -4 167 -1 826 -475 -263 5 260 714
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 684 20 479 20 602 4 922 5 047 8 572 6 605 6 189 11 184 2 877
Omsättningstillgångar 5 982 5 308 4 627 5 213 6 502 7 179 9 048 10 289 6 029 424
Tillgångar 21 666 25 787 25 229 10 135 11 549 15 751 15 653 16 478 17 213 3 301
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 342 11 537 10 393 10 000 10 672 4 571 6 397 7 333 7 697 2 436
Obeskattade reserver 0 25 25 25 25 0 0 66 66 66
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 220 14 046 14 656 0 0 9 000 9 000 9 000 9 000 0
Kortfristiga skulder 104 179 154 110 852 2 180 256 78 451 799
Skulder och eget kapital 21 666 25 787 25 229 10 135 11 549 15 751 15 653 16 478 17 213 3 301
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08 2011-08 2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 268 1 276 237 0 0 0 1 465 0 437 585
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 544 881 54 -231 -764 -383 854 -354 114 564
Nettoomsättningförändring -9,12% -% -% -% -% -100,00% -% -100,00% 0,46% -%
Du Pont-modellen 8,76% 24,19% -% -% -% -% 5,99% -% 31,56% 29,08%
Vinstmarginal 190,46% 569,25% -% -% -% -% 1 643,86% -% 1 243,02% 220,69%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% -% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 590,16% 467,97% -% -% -% -% 15 424,56% -% 1 276,43% -86,21%
Soliditet 56,96% 44,82% 41,27% 98,85% 92,57% 29,02% 40,87% 44,79% 44,99% 75,24%
Kassalikviditet 5 751,92% 2 965,36% 3 004,55% 4 739,09% 763,15% 329,31% 3 534,38% 13 191,03% 1 336,81% 53,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...