Visa allt om Lars Olov Bergstrand Aktiebolag
Visa allt om Lars Olov Bergstrand Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 36 960 320 0 27 317 2 749 2 471 2 513 2 779
Övrig omsättning - - - 63 1 626 - 48 30 150 -
Rörelseresultat (EBIT) -490 -342 -502 -503 -500 -561 614 211 -131 270
Resultat efter finansnetto -420 -320 -378 -459 -395 -382 656 290 -4 320
Årets resultat -420 -320 -378 -259 -20 0 537 321 60 390
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 864 3 404 3 915 4 112 4 096 3 727 2 804 2 973 3 772 3 528
Omsättningstillgångar 202 243 212 565 1 218 2 219 3 674 3 366 2 600 2 959
Tillgångar 3 066 3 647 4 127 4 677 5 314 5 946 6 478 6 340 6 371 6 487
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 997 3 574 4 049 4 581 4 980 5 127 5 255 4 838 4 613 4 642
Obeskattade reserver 0 0 0 0 200 576 991 1 092 1 302 1 406
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 69 74 78 96 135 243 232 410 457 440
Skulder och eget kapital 3 066 3 647 4 127 4 677 5 314 5 946 6 478 6 340 6 371 6 487
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 294 326 324 324 313 348 758 918 920 931
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 117 98
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 46 39 39 38 36 75 249 449 757 845
Utdelning till aktieägare 160 156 156 154 142 128 127 120 96 89
Omsättning 36 960 320 63 1 653 317 2 797 2 501 2 663 2 779
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 18 480 160 - 14 159 1 375 1 236 1 257 1 390
Personalkostnader per anställd (tkr) 172 184 182 181 176 212 509 684 958 937
Rörelseresultat, EBITDA -490 -334 -494 -496 -415 -462 715 320 -25 356
Nettoomsättningförändring -96,25% 200,00% -% -100,00% -91,48% -88,47% 11,25% -1,67% -9,57% -%
Du Pont-modellen -13,41% -8,66% -9,16% -% -7,43% -6,42% 10,14% 4,61% -0,05% 4,95%
Vinstmarginal -1 141,67% -32,92% -118,12% -% -1 462,96% -120,50% 23,90% 11,82% -0,12% 11,55%
Bruttovinstmarginal 2,78% 100,00% 100,00% -% -5 848,15% 51,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 369,44% 17,60% 41,88% -% 4 011,11% 623,34% 125,21% 119,63% 85,28% 90,64%
Soliditet 97,75% 98,00% 98,11% 97,95% 96,49% 93,37% 92,40% 88,71% 87,12% 87,16%
Kassalikviditet 292,75% 328,38% 271,79% 588,54% 902,22% 913,17% 1 583,62% 820,98% 568,93% 672,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...