Visa allt om Mellar Förvaltning AB
Visa allt om Mellar Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 21 - 9 110 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 -71 9 035 -39 -15 -19 -18 -17 -14 -10
Resultat efter finansnetto 2 -71 9 094 -39 186 182 982 1 783 -42 1 992
Årets resultat 2 -8 9 135 153 200 200 1 012 1 783 140 2 076
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 305 6 058 0 728 728 728 728 728 728 728
Omsättningstillgångar 417 316 9 514 153 157 156 767 1 823 570 2 446
Tillgångar 5 721 6 374 9 514 881 885 885 1 496 2 551 1 298 3 175
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 705 6 348 9 356 564 611 610 1 411 2 398 615 2 475
Obeskattade reserver 0 0 65 113 48 62 80 110 110 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 26 93 205 226 212 5 42 572 670
Skulder och eget kapital 5 721 6 374 9 514 881 885 885 1 496 2 551 1 298 3 175
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 164 644 3 000 342 200 200 1 000 2 000 0 2 000
Omsättning 21 0 9 110 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 -71 9 035 -39 -15 -19 -18 -17 -14 -10
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,72% 99,59% 98,87% 74,02% 73,04% 74,09% 98,26% 97,18% 53,48% 78,63%
Kassalikviditet 2 606,25% 1 215,38% 10 230,11% 74,63% 69,47% 73,58% 15 340,00% 4 340,48% 99,65% 365,07%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...