Visa allt om Mellar Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
Övrig omsättning - 9 110 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -71 9 035 -39 -15 -19 -18 -17 -14 -10 89
Resultat efter finansnetto -71 9 094 -39 186 182 982 1 783 -42 1 992 2 092
Årets resultat -8 9 135 153 200 200 1 012 1 783 140 2 076 1 281
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 058 0 728 728 728 728 728 728 728 3 101
Omsättningstillgångar 316 9 514 153 157 156 767 1 823 570 2 446 144
Tillgångar 6 374 9 514 881 885 885 1 496 2 551 1 298 3 175 3 245
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 348 9 356 564 611 610 1 411 2 398 615 2 475 2 398
Obeskattade reserver 0 65 113 48 62 80 110 110 30 145
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 26 93 205 226 212 5 42 572 670 701
Skulder och eget kapital 6 374 9 514 881 885 885 1 496 2 551 1 298 3 175 3 245
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 644 3 000 342 200 200 1 000 2 000 0 2 000 2 000
Omsättning 0 9 110 0 0 0 0 0 0 0 98
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -71 9 035 -39 -15 -19 -18 -17 -14 -10 89
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% 64,47%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 2 134,69%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -568,37%
Soliditet 99,59% 98,87% 74,02% 73,04% 74,09% 98,26% 97,18% 53,48% 78,63% 77,12%
Kassalikviditet 1 215,38% 10 230,11% 74,63% 69,47% 73,58% 15 340,00% 4 340,48% 99,65% 365,07% 20,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...