Visa allt om Lennart Ekdal Media AB
Visa allt om Lennart Ekdal Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 443 2 982 2 842 2 412 2 627 2 149 2 044 2 153 2 039 2 119
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 333 902 915 600 766 274 471 211 -5 282
Resultat efter finansnetto 800 1 368 1 278 891 1 027 448 1 347 442 277 725
Årets resultat 573 815 809 606 598 366 1 117 -452 236 461
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 20 28 36 46 19 27 35 34 34
Omsättningstillgångar 7 842 7 653 7 150 6 271 5 838 5 291 5 550 4 336 5 213 5 193
Tillgångar 7 854 7 673 7 178 6 307 5 884 5 310 5 576 4 371 5 247 5 227
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 481 5 468 5 152 4 603 4 327 3 980 4 064 2 947 3 648 3 712
Obeskattade reserver 1 695 1 641 1 311 1 080 1 025 834 898 823 945 1 012
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 108 86 199 87 49 132 96 153 112 39
Kortfristiga skulder 570 478 516 537 483 365 518 448 541 464
Skulder och eget kapital 7 854 7 673 7 178 6 307 5 884 5 310 5 576 4 371 5 247 5 227
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 751 775 698 760 846 776
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 219 1 145 987 993 196 208 118 235 207 210
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 452 429 421 385 376 391 345 526 605 454
Utdelning till aktieägare 600 560 499 260 0 250 450 0 250 300
Omsättning 2 443 2 982 2 842 2 412 2 627 2 149 2 044 2 153 2 039 2 119
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 443 1 491 1 421 1 206 1 314 1 075 1 022 1 077 1 020 1 060
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 704 798 715 695 672 693 578 769 833 722
Rörelseresultat, EBITDA 341 910 923 610 779 282 480 221 8 292
Nettoomsättningförändring -18,08% 4,93% 17,83% -8,18% 22,24% 5,14% -5,06% 5,59% -3,78% -%
Du Pont-modellen 10,19% 17,84% 17,80% 14,11% 17,47% 8,44% 26,26% 10,16% 5,30% 13,91%
Vinstmarginal 32,75% 45,91% 44,97% 36,90% 39,13% 20,85% 71,62% 20,62% 13,63% 34,31%
Bruttovinstmarginal 98,81% 98,73% 99,01% 98,92% 97,79% 98,84% 97,99% 98,84% 99,17% 97,50%
Rörelsekapital/omsättning 297,67% 240,61% 233,43% 237,73% 203,84% 229,22% 246,18% 180,59% 229,13% 223,17%
Soliditet 86,62% 87,94% 86,02% 85,60% 86,38% 86,53% 84,75% 80,98% 82,49% 84,96%
Kassalikviditet 1 375,79% 1 601,05% 1 385,66% 1 167,78% 1 208,70% 1 449,59% 1 071,43% 967,86% 963,59% 1 119,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...