Visa allt om Ingteck AB
Visa allt om Ingteck AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 230 16 402 11 225 19 197 16 678 16 826 11 502 14 550 12 030 11 458
Övrig omsättning 12 278 74 10 - - 41 - 161 35 -
Rörelseresultat (EBIT) 11 665 4 602 621 5 397 3 763 3 325 787 1 922 2 165 1 336
Resultat efter finansnetto 10 328 4 326 -1 462 5 033 3 304 3 246 809 730 305 1 262
Årets resultat 7 481 2 443 1 124 2 525 1 654 1 766 507 128 134 908
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 773 3 458 3 707 4 031 4 083 3 813 3 951 4 126 3 214 956
Omsättningstillgångar 12 073 7 757 3 425 8 166 7 917 5 483 8 120 2 511 3 206 3 275
Tillgångar 12 846 11 215 7 131 12 197 12 001 9 296 12 070 6 637 6 420 4 231
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 055 2 574 1 432 2 807 2 658 2 979 1 588 1 455 1 385 1 252
Obeskattade reserver 1 500 1 130 0 3 483 1 985 1 065 240 135 135 135
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 880 2 168 1 671 1 856 1 638 3 563 1 912 2 697 677
Kortfristiga skulder 3 291 5 631 3 532 4 235 5 503 3 614 6 679 3 135 2 203 2 168
Skulder och eget kapital 12 846 11 215 7 131 12 197 12 001 9 296 12 070 6 637 6 420 4 231
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 237 824 566 550 524 511 654 504 474 374
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 826 3 252 3 553 4 160 3 886 3 897 3 281 3 529 2 842 2 354
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 383 1 380 1 403 1 710 1 481 1 413 1 295 1 467 288 288
Utdelning till aktieägare 2 000 1 700 1 200 2 500 1 500 500 375 375 58 0
Omsättning 16 508 16 476 11 235 19 197 16 678 16 867 11 502 14 711 12 065 11 458
Nyckeltal
Antal anställda 3 10 11 13 13 12 12 13 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 410 1 640 1 020 1 477 1 283 1 402 959 1 119 1 094 1 042
Personalkostnader per anställd (tkr) 486 551 504 499 457 490 438 427 410 334
Rörelseresultat, EBITDA 11 990 4 993 1 050 5 830 4 198 3 754 1 244 2 397 2 463 1 575
Nettoomsättningförändring -74,21% 46,12% -41,53% 15,10% -0,88% 46,29% -20,95% 20,95% 4,99% -%
Du Pont-modellen 90,81% 41,03% 8,71% 44,25% 31,36% 35,86% 7,90% 28,99% 33,79% 31,60%
Vinstmarginal 275,77% 28,06% 5,53% 28,11% 22,57% 19,81% 8,29% 13,22% 18,03% 11,67%
Bruttovinstmarginal 49,22% 71,08% 69,73% 77,23% 70,57% 75,99% 53,89% 69,16% 70,89% 55,34%
Rörelsekapital/omsättning 207,61% 12,96% -0,95% 20,48% 14,47% 11,11% 12,53% -4,29% 8,34% 9,66%
Soliditet 71,81% 30,81% 20,08% 44,06% 34,34% 40,49% 14,62% 23,39% 23,09% 31,89%
Kassalikviditet 366,85% 137,76% 96,97% 192,82% 143,49% 150,75% 120,63% 76,75% 77,67% 75,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...