Visa allt om Rolf Hansson El Aktiebolag
Visa allt om Rolf Hansson El Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 498 4 030 5 204 3 648 3 104 2 588 2 073 2 804 1 372 1 410
Övrig omsättning 2 3 - 38 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 874 608 370 345 318 256 336 185 37 106
Resultat efter finansnetto 983 642 399 372 349 217 388 132 -115 105
Årets resultat 563 500 178 204 256 146 263 91 -131 73
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 51 102 153 204 0 17 33 50 73
Omsättningstillgångar 5 894 4 094 3 441 2 541 1 981 2 076 1 936 1 670 1 470 1 530
Tillgångar 5 894 4 145 3 543 2 694 2 185 2 076 1 953 1 703 1 520 1 603
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 787 2 379 2 029 2 002 1 938 1 682 1 653 1 390 1 300 1 431
Obeskattade reserver 94 94 94 94 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 414 1 072 820 598 247 394 300 313 221 173
Skulder och eget kapital 5 894 4 145 3 543 2 694 2 185 2 076 1 953 1 703 1 520 1 603
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 402 380 380 360 315 295 265
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 513 484 668 70 42 32 25 24 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 212 204 862 202 186 174 169 163 141 124
Utdelning till aktieägare 2 194 155 150 150 140 0 117 0 0 0
Omsättning 10 500 4 033 5 204 3 686 3 104 2 588 2 073 2 804 1 372 1 410
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 10 498 4 030 5 204 3 648 3 104 2 588 2 073 2 804 1 372 1 410
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 735 701 1 536 685 613 592 565 513 442 399
Rörelseresultat, EBITDA 925 659 421 396 369 273 353 202 60 129
Nettoomsättningförändring 160,50% -22,56% 42,65% 17,53% 19,94% 24,84% -26,07% 104,37% -2,70% -%
Du Pont-modellen 16,68% 15,51% 11,23% 13,81% 16,02% 12,81% 19,87% 13,68% 3,95% 6,86%
Vinstmarginal 9,36% 15,96% 7,65% 10,20% 11,28% 10,28% 18,72% 8,31% 4,37% 7,80%
Bruttovinstmarginal 27,56% 38,41% 41,76% 33,55% 37,18% 40,22% 51,71% 31,38% 45,26% 47,52%
Rörelsekapital/omsättning 42,67% 74,99% 50,37% 53,26% 55,86% 64,99% 78,92% 48,40% 91,03% 96,24%
Soliditet 48,53% 59,16% 59,34% 76,88% 88,70% 81,02% 84,64% 81,62% 85,53% 89,27%
Kassalikviditet 416,83% 381,90% 419,63% 424,92% 802,02% 526,90% 645,33% 533,55% 665,16% 884,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...