Visa allt om Fole Invest AB
Visa allt om Fole Invest AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 115 962 117 430 - 129 119 108 539
Övrig omsättning 2 647 120 - -109 -52
Rörelseresultat (EBIT) 4 662 -2 195 - 4 074 -1 085
Resultat efter finansnetto 4 057 -3 213 - 3 903 -1 902
Årets resultat 7 720 -2 749 - 3 665 -1 251
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 * 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0
Anläggningstillgångar 2 189 17 068 - 18 896 22 581
Omsättningstillgångar 22 480 19 897 - 25 909 24 276
Tillgångar 24 669 36 964 - 44 804 46 857
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 360 -1 360 - 297 -686
Minoritetsintressen 0 0 - 0 0
Avsättningar (tkr) 570 4 420 - 4 825 4 544
Långfristiga skulder 8 704 22 893 - 26 377 27 925
Kortfristiga skulder 9 034 11 011 - 13 304 15 074
Skulder och eget kapital 24 669 36 964 - 44 804 46 857
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 1 225 1 142
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 9 775 10 124 - 6 967 6 700
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 3 398 3 405 - 2 544 2 883
Utdelning till aktieägare 0 0 - 0 0
Omsättning 118 609 117 550 - 129 010 108 487
Nyckeltal
Antal anställda 35 40 - 39 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 313 2 936 - 3 311 3 392
Personalkostnader per anställd (tkr) 383 342 - 286 340
Rörelseresultat, EBITDA 4 982 -765 - 5 466 239
Nettoomsättningförändring -1,25% -% -% 18,96% -%
Du Pont-modellen 23,41% -1,88% -% 13,39% 0,14%
Vinstmarginal 4,98% -0,59% -% 4,65% 0,06%
Bruttovinstmarginal 20,57% 18,24% -% 22,17% 16,98%
Rörelsekapital/omsättning 11,60% 7,57% -% 9,76% 8,48%
Soliditet 25,78% -3,68% -% 0,66% -1,46%
Kassalikviditet 112,66% 57,73% -% 77,76% 71,12%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2011-12: Koncernredovisning ej upprättad
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 875 1 500 2 240 3 546 3 310 2 800 930 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 259 140 746 2 163 2 161 1 685 298 -18 -60 0
Resultat efter finansnetto 1 443 1 039 453 2 1 465 919 66 1 623 -724 0
Årets resultat 1 385 1 007 353 264 824 919 66 1 623 -724 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 150 10 670 15 000 15 030 15 030 15 030 15 030 15 030 15 000 114
Omsättningstillgångar 1 183 741 953 183 631 413 917 1 385 419 0
Tillgångar 11 333 11 411 15 953 15 213 15 661 15 443 15 947 16 415 15 419 114
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 021 6 636 5 629 5 275 5 011 4 188 2 869 1 913 290 114
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 986 986 10 098 4 205 6 080 7 955 10 505 12 848 13 580 0
Kortfristiga skulder 2 325 3 789 225 5 732 4 570 3 301 2 573 1 654 1 550 0
Skulder och eget kapital 11 333 11 411 15 953 15 213 15 661 15 443 15 947 16 415 15 419 114
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 244 186 186 115 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 862 795 1 076 776 797 606 331 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 293 247 367 335 279 267 158 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 875 1 500 2 240 3 546 3 310 2 800 930 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 4 3 - 3 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 625 500 747 887 1 103 - 310 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 385 354 487 340 364 - 207 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 259 140 746 2 163 2 161 1 685 298 -18 -60 0
Nettoomsättningförändring 25,00% -33,04% -36,83% 7,13% 18,21% 201,08% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 12,73% 9,11% 4,68% 3,54% 13,80% 10,91% 5,03% -% -% -%
Vinstmarginal 76,96% 69,27% 33,35% 15,17% 65,29% 60,18% 86,24% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -60,91% -203,20% 32,50% -156,49% -119,00% -103,14% -178,06% -% -% -%
Soliditet 70,78% 58,15% 35,28% 34,67% 32,00% 27,12% 17,99% 11,65% 1,88% 100,00%
Kassalikviditet 50,88% 19,56% 423,56% 3,19% 13,81% 12,51% 35,64% 83,74% 27,03% -%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...