Visa allt om Tottes Last Aktiebolag
Visa allt om Tottes Last Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 681 2 803 2 701 2 692 2 748 1 967 1 384 1 270 1 196 1 251
Övrig omsättning - - - - - - - 2 390 -
Rörelseresultat (EBIT) 924 519 323 365 292 -80 -82 -132 193 -5
Resultat efter finansnetto 880 474 276 306 211 -134 -98 -161 169 4
Årets resultat 686 367 215 225 227 71 97 2 65 94
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 130 578 1 027 1 152 1 872 774 1 150 1 527 826
Omsättningstillgångar 2 399 2 083 1 585 1 241 1 181 713 684 478 348 531
Tillgångar 2 463 2 213 2 163 2 268 2 333 2 585 1 458 1 628 1 874 1 357
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 117 681 564 505 431 293 313 265 355 379
Obeskattade reserver 103 103 103 103 103 200 432 662 827 746
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 213 497 757 1 061 140 260 380 0
Kortfristiga skulder 1 244 1 429 1 283 1 164 1 042 1 030 574 441 313 232
Skulder och eget kapital 2 463 2 213 2 163 2 268 2 333 2 585 1 458 1 628 1 874 1 357
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 322 321 422 437 413 439
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 397 459 624 561 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 126 166 208 200 135 134 173 183 174 174
Utdelning till aktieägare 250 250 250 156 150 90 90 50 92 89
Omsättning 2 681 2 803 2 701 2 692 2 748 1 967 1 384 1 272 1 586 1 251
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 341 1 402 1 351 1 346 2 748 1 967 692 635 598 626
Personalkostnader per anställd (tkr) 277 325 423 389 469 477 307 313 296 307
Rörelseresultat, EBITDA 989 968 772 814 1 012 640 294 244 573 205
Nettoomsättningförändring -4,35% 3,78% 0,33% -2,04% 39,71% 42,12% 8,98% 6,19% -4,40% -%
Du Pont-modellen 37,52% 23,45% 14,93% 16,09% 12,52% -3,09% -5,62% -8,11% 10,94% 0,66%
Vinstmarginal 34,46% 18,52% 11,96% 13,56% 10,63% -4,07% -5,92% -10,39% 17,14% 0,72%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 43,08% 23,33% 11,18% 2,86% 5,06% -16,12% 7,95% 2,91% 2,93% 23,90%
Soliditet 48,61% 34,40% 29,79% 25,61% 21,73% 17,04% 43,30% 45,56% 50,72% 67,51%
Kassalikviditet 192,85% 145,77% 123,54% 106,62% 113,34% 69,22% 119,16% 108,39% 111,18% 228,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...