Visa allt om Kvartal 5 Aktiebolag
Visa allt om Kvartal 5 Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 85 143 194 274 278 174 251 289 251 318
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -34 2 19 8 23 -15 7 76 2 63
Resultat efter finansnetto -22 9 26 14 27 -14 9 92 7 63
Årets resultat -1 19 15 8 14 -2 3 49 1 38
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 29 27 25 23 21 45 55 63 73
Omsättningstillgångar 275 323 323 305 300 293 365 380 343 450
Tillgångar 315 352 350 331 323 314 410 435 406 523
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 276 277 258 243 235 251 303 351 352 450
Obeskattade reserver 7 28 44 38 36 29 42 39 16 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 32 47 48 50 51 33 65 45 38 59
Skulder och eget kapital 315 352 350 331 323 314 410 435 406 523
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 20 90 90 20 15 15 5 5
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 5 5 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 2 2 6 28 28 6 5 5 1 1
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 30 50 50 50 100
Omsättning 85 143 194 274 278 174 251 289 251 318
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 85 143 194 274 278 174 251 289 251 318
Personalkostnader per anställd (tkr) 14 15 38 135 140 49 44 45 22 25
Rörelseresultat, EBITDA -34 2 19 8 23 -4 18 87 18 79
Nettoomsättningförändring -40,56% -26,29% -29,20% -1,44% 59,77% -30,68% -13,15% 15,14% -21,07% -%
Du Pont-modellen -6,67% 2,56% 7,71% 4,83% 8,05% -3,82% 2,68% 21,38% 2,22% 12,43%
Vinstmarginal -24,71% 6,29% 13,92% 5,84% 9,35% -6,90% 4,38% 32,18% 3,59% 20,44%
Bruttovinstmarginal 97,65% 83,22% 96,91% 100,00% 100,00% 86,21% 100,00% 100,00% 97,61% 88,05%
Rörelsekapital/omsättning 285,88% 193,01% 141,75% 93,07% 89,57% 149,43% 119,52% 115,92% 121,51% 122,96%
Soliditet 89,35% 84,90% 83,52% 81,87% 80,97% 86,74% 81,45% 87,14% 89,54% 87,83%
Kassalikviditet 859,38% 687,23% 672,92% 610,00% 588,24% 887,88% 544,62% 844,44% 902,63% 762,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...