Visa allt om El o Data teknik Mats Hed Aktiebolag
Visa allt om El o Data teknik Mats Hed Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 802 3 136 4 672 4 165 4 103 3 962 4 313 3 951 4 080 4 550
Övrig omsättning - - - - - 35 38 9 18 19
Rörelseresultat (EBIT) 27 -58 72 341 42 58 93 109 53 114
Resultat efter finansnetto 6 -71 65 310 -2 25 41 116 29 101
Årets resultat 3 -13 53 169 -9 3 24 62 5 65
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 53 53 54 55 56 57 102 128 149
Omsättningstillgångar 857 617 650 1 355 744 981 808 682 1 157 953
Tillgångar 909 670 703 1 409 800 1 037 864 784 1 285 1 102
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 135 132 295 392 223 232 229 205 142 337
Obeskattade reserver 0 0 75 75 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 34 153 78 135 154 4
Kortfristiga skulder 774 538 333 941 543 652 558 444 988 760
Skulder och eget kapital 909 670 703 1 409 800 1 037 864 784 1 285 1 102
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 247 221 186 128 352
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 963 1 077 1 258 1 100 1 284 1 110 1 082 1 045 998 1 035
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 490 488 513 460 527 573 571 559 483 543
Utdelning till aktieägare 0 0 150 150 0 0 0 0 0 200
Omsättning 2 802 3 136 4 672 4 165 4 103 3 997 4 351 3 960 4 098 4 569
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 0 4 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 934 1 045 1 557 - 1 026 660 719 659 680 758
Personalkostnader per anställd (tkr) 494 538 591 - 465 325 326 305 272 325
Rörelseresultat, EBITDA 28 -57 73 342 45 61 103 119 90 124
Nettoomsättningförändring -10,65% -32,88% 12,17% 1,51% 3,56% -8,14% 9,16% -3,16% -10,33% -%
Du Pont-modellen 2,97% -8,66% 10,24% 24,20% 5,25% 5,59% 10,88% 18,37% 4,12% 10,44%
Vinstmarginal 0,96% -1,85% 1,54% 8,19% 1,02% 1,46% 2,18% 3,64% 1,30% 2,53%
Bruttovinstmarginal 71,48% 70,41% 63,59% 69,41% 65,42% 69,26% 70,04% 71,22% 62,52% 67,43%
Rörelsekapital/omsättning 2,96% 2,52% 6,79% 9,94% 4,90% 8,30% 5,80% 6,02% 4,14% 4,24%
Soliditet 14,85% 19,70% 50,28% 31,74% 27,88% 22,37% 26,50% 26,15% 11,05% 30,58%
Kassalikviditet 110,72% 114,68% 195,20% 144,00% 137,02% 150,46% 144,80% 153,60% 117,11% 125,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...