Visa allt om EKLISO Ekonomikonsult AB
Visa allt om EKLISO Ekonomikonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 48 99 84 99
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 -6 -7 -5 -3 0 42 87 78 91
Resultat efter finansnetto -13 115 108 29 863 448 213 240 232 216
Årets resultat 0 103 105 39 882 452 213 219 211 185
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 481 2 471 2 466 2 206 977 2 161 1 985 1 780 1 780 1 602
Omsättningstillgångar 251 429 507 828 2 194 284 160 295 180 246
Tillgångar 2 733 2 901 2 974 3 035 3 170 2 444 2 145 2 075 1 960 1 849
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 708 2 865 2 917 2 962 3 073 2 318 1 993 1 901 1 791 1 676
Obeskattade reserver 0 11 31 58 83 111 125 142 145 147
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 24 25 25 15 15 15 27 32 25 26
Skulder och eget kapital 2 733 2 901 2 974 3 035 3 170 2 444 2 145 2 075 1 960 1 849
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 150 128 127 120 109 96
Omsättning 0 0 0 0 0 0 48 99 84 99
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -11 -6 -7 -5 -3 0 42 87 78 91
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -51,52% 17,86% -15,15% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 10,07% 12,19% 12,14% 12,01%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 450,00% 255,56% 283,33% 224,24%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 277,08% 265,66% 184,52% 222,22%
Soliditet 99,09% 99,05% 98,90% 99,00% 98,87% 98,19% 97,21% 96,54% 96,70% 96,37%
Kassalikviditet 1 045,83% 1 716,00% 2 028,00% 5 520,00% 14 626,67% 1 893,33% 592,59% 921,88% 720,00% 946,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...