Visa allt om Fångö Taxibåtar Aktiebolag
Visa allt om Fångö Taxibåtar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 876 991 920 892 1 943 2 008 2 045 1 618 1 653 1 562
Övrig omsättning 80 1 45 - - - - 3 430 49
Rörelseresultat (EBIT) 80 36 -137 -406 309 183 33 445 938 684
Resultat efter finansnetto 18 -36 -233 -532 97 -5 -65 401 851 528
Årets resultat 18 -36 -35 -131 13 2 0 144 417 528
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 972 3 205 3 561 3 894 4 296 4 700 5 105 860 1 011 1 779
Omsättningstillgångar 713 534 355 343 380 413 859 1 206 859 647
Tillgångar 3 684 3 738 3 916 4 238 4 676 5 113 5 964 2 066 1 870 2 426
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 77 59 95 129 260 247 245 245 138 -280
Obeskattade reserver 0 0 0 198 600 520 528 594 395 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 455 3 575 3 655 3 655 3 355 3 755 4 196 782 980 1 957
Kortfristiga skulder 152 105 166 255 461 591 994 444 357 749
Skulder och eget kapital 3 684 3 738 3 916 4 238 4 676 5 113 5 964 2 066 1 870 2 426
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 310 355 365 233 35
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 65 0 70 205 290 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 8 0 13 31 47 19 53 128 88 25
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0
Omsättning 956 992 965 892 1 943 2 008 2 045 1 621 2 083 1 611
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 876 991 920 892 1 943 2 008 2 045 1 618 1 653 1 562
Personalkostnader per anställd (tkr) 73 - 84 236 338 355 429 494 325 62
Rörelseresultat, EBITDA 322 392 256 -4 713 588 283 596 1 089 979
Nettoomsättningförändring -11,60% 7,72% 3,14% -54,09% -3,24% -1,81% 26,39% -2,12% 5,83% -%
Du Pont-modellen 2,17% 0,96% -3,50% -9,58% 6,61% 3,58% 0,55% 21,64% 50,59% 28,24%
Vinstmarginal 9,13% 3,63% -14,89% -45,52% 15,90% 9,11% 1,61% 27,63% 57,23% 43,85%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 64,04% 43,29% 20,54% 9,87% -4,17% -8,86% -6,60% 47,10% 30,37% -6,53%
Soliditet 2,09% 1,58% 2,43% 6,49% 15,02% 12,33% 10,63% 32,56% 22,59% -11,54%
Kassalikviditet 469,08% 508,57% 213,86% 134,51% 82,43% 69,88% 86,42% 271,62% 240,62% 86,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...