Visa allt om Bo Lundberg Illustration AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 019 727 1 751 1 434 1 686 1 468 1 884 1 584 1 641 1 189
Övrig omsättning 207 98 26 - 24 - - - - 35
Rörelseresultat (EBIT) 871 -345 692 293 595 478 945 311 270 47
Resultat efter finansnetto 650 -287 693 337 629 511 957 448 291 52
Årets resultat 598 5 315 202 451 432 506 275 331 77
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 372 1 130 1 054 953 749 587 480 431 144 126
Omsättningstillgångar 1 944 1 760 2 121 1 578 1 618 1 526 1 377 913 792 499
Tillgångar 2 316 2 890 3 175 2 531 2 367 2 113 1 858 1 344 936 625
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 953 1 355 1 600 1 435 1 770 1 448 1 143 757 572 331
Obeskattade reserver 130 130 460 250 250 250 342 102 7 190
Avsättningar (tkr) 89 764 664 529 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 144 641 452 317 347 415 372 485 357 104
Skulder och eget kapital 2 316 2 890 3 175 2 531 2 367 2 113 1 858 1 344 936 625
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 360 - 364 325 455 526 385
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 409 541 416 0 371 0 0 0 0 1
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 122 165 163 194 171 171 158 255 308 303
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 142 129 127 120 90 60
Omsättning 1 226 825 1 777 1 434 1 710 1 468 1 884 1 584 1 641 1 224
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 510 364 1 751 1 434 1 686 1 468 1 884 1 584 1 641 1 189
Personalkostnader per anställd (tkr) - 407 729 678 562 551 504 740 865 753
Rörelseresultat, EBITDA 875 -339 699 302 617 504 972 336 308 108
Nettoomsättningförändring 40,17% -58,48% 22,11% -14,95% 14,85% -22,08% 18,94% -3,47% 38,02% -%
Du Pont-modellen 37,87% -9,93% 21,86% 13,31% 26,62% 24,18% 51,67% 33,63% 31,62% 9,12%
Vinstmarginal 86,06% -39,48% 39,63% 23,50% 37,37% 34,81% 50,96% 28,54% 18,04% 4,79%
Bruttovinstmarginal 99,90% 98,76% 98,74% 97,49% 99,64% 99,39% 98,35% 97,41% 96,83% 96,97%
Rörelsekapital/omsättning 176,64% 153,92% 95,32% 87,94% 75,39% 75,68% 53,34% 27,02% 26,51% 33,22%
Soliditet 88,70% 50,39% 61,07% 63,98% 82,56% 77,25% 74,77% 61,79% 61,65% 74,85%
Kassalikviditet 1 350,00% 274,57% 469,25% 497,79% 466,28% 367,71% 370,16% 188,25% 221,85% 479,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...