Visa allt om Dehlano Import Aktiebolag
Visa allt om Dehlano Import Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 72 39 62 21 45 44 66 65 76 86
Övrig omsättning 113 130 137 138 150 163 249 148 138 147
Rörelseresultat (EBIT) -130 -155 -164 -185 -105 -122 -15 -142 -115 -80
Resultat efter finansnetto 10 -20 -9 -22 49 272 167 -102 21 33
Årets resultat 13 3 5 3 27 173 181 -72 19 23
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 25 23 22 20 18 18 22 37 70
Omsättningstillgångar 3 211 3 395 3 613 3 828 3 962 4 026 3 911 3 862 4 067 4 123
Tillgångar 3 238 3 421 3 636 3 850 3 982 4 044 3 929 3 884 4 104 4 193
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 108 3 295 3 492 3 687 3 784 3 856 3 783 3 702 3 874 3 955
Obeskattade reserver 82 87 111 126 152 141 98 134 183 189
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 48 38 34 37 47 48 48 48 47 49
Skulder och eget kapital 3 238 3 421 3 636 3 850 3 982 4 044 3 929 3 884 4 104 4 193
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 120 120 120 120 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 170 174 120 120 120 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 17 18 36 39 39 39 38 40 36 34
Utdelning till aktieägare 0 200 200 200 100 100 100 100 100 100
Omsättning 185 169 199 159 195 207 315 213 214 233
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 72 39 62 21 45 44 66 65 76 86
Personalkostnader per anställd (tkr) 187 192 156 159 159 159 158 162 156 154
Rörelseresultat, EBITDA -130 -155 -164 -184 -104 -121 -14 -130 -98 -62
Nettoomsättningförändring 84,62% -37,10% 195,24% -53,33% 2,27% -33,33% 1,54% -14,47% -11,63% -%
Du Pont-modellen 0,31% -0,56% -0,25% -0,55% 1,23% 6,75% 4,22% 0,44% 0,49% 0,76%
Vinstmarginal 13,89% -48,72% -14,52% -100,00% 108,89% 620,45% 251,52% 26,15% 26,32% 37,21%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 54,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4 393,06% 8 607,69% 5 772,58% 18 052,38% 8 700,00% 9 040,91% 5 853,03% 5 867,69% 5 289,47% 4 737,21%
Soliditet 97,96% 98,30% 98,42% 98,18% 97,84% 97,92% 98,12% 97,80% 97,61% 97,57%
Kassalikviditet 6 689,58% 8 934,21% 10 626,47% 10 270,27% 8 429,79% 8 387,50% 8 147,92% 8 045,83% 8 653,19% 8 414,29%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...