Visa allt om Indea Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 213 1 931 1 970 2 992 2 119 2 009 2 414 1 903 2 495 2 170
Övrig omsättning - - 3 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 264 99 237 1 450 78 -244 505 -202 440 211
Resultat efter finansnetto 520 131 300 1 377 179 -538 112 -888 94 238
Årets resultat 460 95 176 703 65 -537 -65 -761 -35 140
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 701 997 797 622 643 1 276 1 319 1 425 1 843 1 050
Omsättningstillgångar 1 402 1 482 1 241 1 332 469 275 696 695 876 1 732
Tillgångar 2 103 2 479 2 038 1 954 1 111 1 551 2 015 2 120 2 720 2 782
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 472 1 159 1 189 1 213 510 445 982 1 047 1 809 1 843
Obeskattade reserver 433 446 443 376 0 11 13 0 127 53
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 129 139 0 250 550 600 650 350 434
Kortfristiga skulder 198 745 267 365 352 545 420 423 434 452
Skulder och eget kapital 2 103 2 479 2 038 1 954 1 111 1 551 2 015 2 120 2 720 2 782
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 339 424 327 402 524 439
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 550 444 552 378 208 144 103 142 115 17
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 449 384 399 336 442 502 474 451 473 395
Utdelning till aktieägare 250 0 125 200 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 213 1 931 1 973 2 992 2 119 2 009 2 414 1 903 2 495 2 170
Nyckeltal
Antal anställda 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 553 966 985 1 496 1 060 1 005 1 207 952 1 248 1 085
Personalkostnader per anställd (tkr) 262 443 516 410 533 578 504 498 556 426
Rörelseresultat, EBITDA 312 147 242 1 461 96 -183 577 -160 475 249
Nettoomsättningförändring 14,60% -1,98% -34,16% 41,20% 5,48% -16,78% 26,85% -23,73% 14,98% -%
Du Pont-modellen 25,11% 5,77% 14,87% 74,21% 19,26% -15,28% 27,44% -7,12% 20,22% 9,09%
Vinstmarginal 23,86% 7,41% 15,38% 48,46% 10,10% -11,80% 22,91% -7,93% 22,04% 11,66%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 72,99% 84,37% 76,27%
Rörelsekapital/omsättning 54,41% 38,17% 49,44% 32,32% 5,52% -13,44% 11,43% 14,29% 17,72% 58,99%
Soliditet 86,06% 60,79% 74,36% 76,26% 45,90% 29,21% 49,20% 49,39% 69,87% 67,62%
Kassalikviditet 708,08% 198,93% 464,79% 364,93% 133,24% 50,46% 165,71% 164,30% 201,84% 383,19%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...