Visa allt om Indea Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 867 2 213 1 931 1 970 2 992 2 119 2 009 2 414 1 903 2 495
Övrig omsättning - - - 3 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 016 264 99 237 1 450 78 -244 505 -202 440
Resultat efter finansnetto 998 520 131 300 1 377 179 -538 112 -888 94
Årets resultat 816 460 95 176 703 65 -537 -65 -761 -35
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 579 701 997 797 622 643 1 276 1 319 1 425 1 843
Omsättningstillgångar 2 297 1 402 1 482 1 241 1 332 469 275 696 695 876
Tillgångar 2 876 2 103 2 479 2 038 1 954 1 111 1 551 2 015 2 120 2 720
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 038 1 472 1 159 1 189 1 213 510 445 982 1 047 1 809
Obeskattade reserver 378 433 446 443 376 0 11 13 0 127
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 129 139 0 250 550 600 650 350
Kortfristiga skulder 460 198 745 267 365 352 545 420 423 434
Skulder och eget kapital 2 876 2 103 2 479 2 038 1 954 1 111 1 551 2 015 2 120 2 720
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 339 424 327 402 524
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 588 550 444 552 378 208 144 103 142 115
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 455 449 384 399 336 442 502 474 451 473
Utdelning till aktieägare 300 250 0 125 200 0 0 0 0 0
Omsättning 2 867 2 213 1 931 1 973 2 992 2 119 2 009 2 414 1 903 2 495
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 956 553 966 985 1 496 1 060 1 005 1 207 952 1 248
Personalkostnader per anställd (tkr) 371 262 443 516 410 533 578 504 498 556
Rörelseresultat, EBITDA 1 022 312 147 242 1 461 96 -183 577 -160 475
Nettoomsättningförändring 29,55% 14,60% -1,98% -34,16% 41,20% 5,48% -16,78% 26,85% -23,73% -%
Du Pont-modellen 35,81% 25,11% 5,77% 14,87% 74,21% 19,26% -15,28% 27,44% -7,12% 20,22%
Vinstmarginal 35,93% 23,86% 7,41% 15,38% 48,46% 10,10% -11,80% 22,91% -7,93% 22,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 72,99% 84,37%
Rörelsekapital/omsättning 64,07% 54,41% 38,17% 49,44% 32,32% 5,52% -13,44% 11,43% 14,29% 17,72%
Soliditet 81,11% 86,06% 60,79% 74,36% 76,26% 45,90% 29,21% 49,20% 49,39% 69,87%
Kassalikviditet 499,35% 708,08% 198,93% 464,79% 364,93% 133,24% 50,46% 165,71% 164,30% 201,84%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...