Visa allt om Fjärrhjälp Sweden AB
Visa allt om Fjärrhjälp Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 16 410 280
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 -12 -1 2
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 -12 0 0
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 -12 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 101 101 101 101 101 101 113 130 132 131
Tillgångar 101 101 101 101 101 101 113 130 132 131
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 101 101 101 101 101 101 101 100 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 12 29 32 31
Skulder och eget kapital 101 101 101 101 101 101 113 130 132 131
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 - 0 0 0 12 197 99
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0 4 61 28
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 16 410 280
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 8 205 140
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 8 130 65
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 -12 -1 2
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -96,10% 46,43% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -9,23% 0,00% 1,53%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -75,00% 0,00% 0,71%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 631,25% 24,39% 35,71%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 89,38% 77,69% 75,76% 76,34%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% 941,67% 448,28% 412,50% 422,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...