Visa allt om Fars Båt Aktiebolag
Visa allt om Fars Båt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 185 363 591 179 169 186 368 885 406 198
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -45 -25 215 -5 -116 -46 -28 300 -137 -93
Resultat efter finansnetto -45 -25 215 -5 -116 -46 -27 299 -128 -199
Årets resultat -45 -25 201 -5 -116 -23 -27 256 -128 -191
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 16 24 15 28 50 89 55 91 215
Omsättningstillgångar 113 220 321 118 148 205 383 727 234 276
Tillgångar 124 237 344 133 176 256 472 781 325 491
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 83 167 312 111 116 232 255 412 156 284
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 23 23 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 42 69 32 22 60 24 194 346 169 206
Skulder och eget kapital 124 237 344 133 176 256 472 781 325 491
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 176 315 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 60 132 126 58 127 78 149 68 6 90
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 42 40 18 40 20 24 78 101 24
Utdelning till aktieägare 0 40 120 0 0 0 0 130 0 0
Omsättning 185 363 591 179 169 186 368 885 406 198
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 185 363 591 179 169 93 184 443 406 198
Personalkostnader per anställd (tkr) 89 194 222 76 193 52 77 161 422 114
Rörelseresultat, EBITDA -40 -17 221 8 -94 -12 -8 336 -101 -56
Nettoomsättningförändring -49,04% -38,58% 230,17% 5,92% -9,14% -49,46% -58,42% 117,98% 105,05% -%
Du Pont-modellen -36,29% -10,55% 62,50% -3,76% -65,91% -17,97% -5,72% 38,54% -39,08% -40,53%
Vinstmarginal -24,32% -6,89% 36,38% -2,79% -68,64% -24,73% -7,34% 34,01% -31,28% -100,51%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 38,38% 41,60% 48,90% 53,63% 52,07% 97,31% 51,36% 43,05% 16,01% 35,35%
Soliditet 66,94% 70,46% 90,70% 83,46% 65,91% 90,62% 57,53% 54,87% 48,00% 57,84%
Kassalikviditet 269,05% 318,84% 1 003,12% 536,36% 246,67% 854,17% 197,42% 210,12% 138,46% 133,98%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...