Visa allt om Trestad Konsult & Redovisning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 5 612 5 605 5 190 5 276 5 035 5 034 4 594 4 276 3 588 3 283
Övrig omsättning - - - - - 18 2 29 - -
Rörelseresultat (EBIT) 397 424 362 585 89 564 345 404 79 75
Resultat efter finansnetto 424 419 364 614 101 593 344 414 89 138
Årets resultat 299 288 195 368 62 339 186 212 68 77
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 248 302 275 137 213 298 346 427 224 173
Omsättningstillgångar 3 423 3 114 2 726 2 573 2 046 2 520 2 391 2 318 2 134 5 104
Tillgångar 3 672 3 416 3 001 2 710 2 260 2 818 2 737 2 745 2 357 5 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 387 1 388 1 099 1 005 737 1 274 935 749 537 469
Obeskattade reserver 743 708 665 576 465 453 335 252 130 136
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 20 104 122 22 22
Kortfristiga skulder 1 541 1 320 1 236 1 130 1 058 1 070 1 363 1 623 1 668 4 650
Skulder och eget kapital 3 672 3 416 3 001 2 710 2 260 2 818 2 737 2 745 2 357 5 277
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 247 2 394 2 005 2 000 1 778 1 626 1 580 1 264 1 141 768
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 924 972 868 821 728 711 678 534 479 265
Utdelning till aktieägare 500 300 0 100 100 600 0 0 0 0
Omsättning 5 612 5 605 5 190 5 276 5 035 5 052 4 596 4 305 3 588 3 283
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 7 7 8 8 6 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 802 801 741 754 719 629 574 713 718 821
Personalkostnader per anställd (tkr) 471 508 442 415 399 302 291 311 341 262
Rörelseresultat, EBITDA 451 473 398 662 176 649 426 481 142 138
Nettoomsättningförändring 0,12% 8,00% -1,63% 4,79% 0,02% 9,58% 7,44% 19,18% 9,29% -%
Du Pont-modellen 11,55% 12,68% 12,53% 23,32% 5,13% 21,50% 13,04% 15,74% 4,41% 2,88%
Vinstmarginal 7,56% 7,73% 7,24% 11,98% 2,30% 12,04% 7,77% 10,10% 2,90% 4,63%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 81,21% 80,74% 71,91% 73,61% 59,06%
Rörelsekapital/omsättning 33,54% 32,01% 28,71% 27,35% 19,62% 28,80% 22,38% 16,25% 12,99% 13,83%
Soliditet 53,56% 56,80% 52,95% 52,75% 47,77% 57,06% 42,97% 33,90% 26,75% 10,74%
Kassalikviditet 222,13% 235,91% 220,55% 227,70% 193,38% 235,51% 175,42% 142,82% 126,92% 109,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...