Visa allt om Trestad Konsult & Redovisning Aktiebolag
Visa allt om Trestad Konsult & Redovisning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 123 5 612 5 605 5 190 5 276 5 035 5 034 4 594 4 276 3 588
Övrig omsättning 133 - - - - - 18 2 29 -
Rörelseresultat (EBIT) 445 397 424 362 585 89 564 345 404 79
Resultat efter finansnetto 468 424 419 364 614 101 593 344 414 89
Årets resultat 352 299 288 195 368 62 339 186 212 68
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 264 248 302 275 137 213 298 346 427 224
Omsättningstillgångar 3 527 3 423 3 114 2 726 2 573 2 046 2 520 2 391 2 318 2 134
Tillgångar 3 792 3 672 3 416 3 001 2 710 2 260 2 818 2 737 2 745 2 357
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 240 1 387 1 388 1 099 1 005 737 1 274 935 749 537
Obeskattade reserver 750 743 708 665 576 465 453 335 252 130
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 20 104 122 22
Kortfristiga skulder 1 802 1 541 1 320 1 236 1 130 1 058 1 070 1 363 1 623 1 668
Skulder och eget kapital 3 792 3 672 3 416 3 001 2 710 2 260 2 818 2 737 2 745 2 357
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 433 2 247 2 394 2 005 2 000 1 778 1 626 1 580 1 264 1 141
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 995 924 972 868 821 728 711 678 534 479
Utdelning till aktieägare 350 500 300 0 100 100 600 0 0 0
Omsättning 6 256 5 612 5 605 5 190 5 276 5 035 5 052 4 596 4 305 3 588
Nyckeltal
Antal anställda 8 7 7 7 7 7 8 8 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 765 802 801 741 754 719 629 574 713 718
Personalkostnader per anställd (tkr) 446 471 508 442 415 399 302 291 311 341
Rörelseresultat, EBITDA 499 451 473 398 662 176 649 426 481 142
Nettoomsättningförändring 9,11% 0,12% 8,00% -1,63% 4,79% 0,02% 9,58% 7,44% 19,18% -%
Du Pont-modellen 12,39% 11,55% 12,68% 12,53% 23,32% 5,13% 21,50% 13,04% 15,74% 4,41%
Vinstmarginal 7,68% 7,56% 7,73% 7,24% 11,98% 2,30% 12,04% 7,77% 10,10% 2,90%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 81,21% 80,74% 71,91% 73,61%
Rörelsekapital/omsättning 28,17% 33,54% 32,01% 28,71% 27,35% 19,62% 28,80% 22,38% 16,25% 12,99%
Soliditet 48,13% 53,56% 56,80% 52,95% 52,75% 47,77% 57,06% 42,97% 33,90% 26,75%
Kassalikviditet 195,73% 222,13% 235,91% 220,55% 227,70% 193,38% 235,51% 175,42% 142,82% 126,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...