Visa allt om CKM Förlag AB
Visa allt om CKM Förlag AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 170 2 070 2 777 2 050 3 068 2 793 2 758 196 276 375
Övrig omsättning 2 - - - 40 - 1 - - 23
Rörelseresultat (EBIT) 132 80 163 164 354 82 86 76 -228 192
Resultat efter finansnetto -2 -54 34 58 220 56 82 71 -242 184
Årets resultat -2 -39 26 30 217 56 82 71 -242 184
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 36 250 464 679 894 365 462 0 0
Omsättningstillgångar 761 1 035 1 750 1 126 759 668 473 210 350 407
Tillgångar 761 1 070 2 000 1 591 1 438 1 562 839 672 350 407
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 194 196 635 609 579 363 307 225 -1 066 -824
Obeskattade reserver 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 66 136 149 0 0 0 28 76 124 159
Kortfristiga skulder 502 739 1 202 967 859 1 200 503 371 1 292 1 072
Skulder och eget kapital 761 1 070 2 000 1 591 1 438 1 562 839 672 350 407
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 84 397 550 270 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 880 306 400 300 356 366 276 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 161 98 90 103 237 288 172 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 172 2 070 2 777 2 050 3 108 2 793 2 759 196 276 398
Nyckeltal
Antal anställda 3 2 2 2 2 2 2 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 723 1 035 1 389 1 025 1 534 1 397 1 379 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 352 209 247 253 504 613 360 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 168 294 377 378 569 178 182 82 -228 192
Nettoomsättningförändring 4,83% -25,46% 35,46% -33,18% 9,85% 1,27% 1 307,14% -28,99% -26,40% -%
Du Pont-modellen 17,48% 7,48% 8,15% 10,31% 24,62% 5,25% 10,25% 11,31% -65,14% 47,17%
Vinstmarginal 6,13% 3,86% 5,87% 8,00% 11,54% 2,94% 3,12% 38,78% -82,61% 51,20%
Bruttovinstmarginal 75,39% 58,94% 65,32% 63,76% 66,10% 63,34% 45,00% 69,90% -47,10% 92,27%
Rörelsekapital/omsättning 11,94% 14,30% 19,73% 7,76% -3,26% -19,05% -1,09% -82,14% -341,30% -177,33%
Soliditet 25,49% 18,32% 32,34% 38,97% 40,26% 23,24% 36,59% 33,48% -304,57% -202,46%
Kassalikviditet 33,47% 73,07% 90,60% 59,05% 34,11% 30,83% 51,69% 9,16% 14,24% 17,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...