Visa allt om OAT Gruppen AB
Visa allt om OAT Gruppen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 250 0 800 0 704 0 700 500 220 240
Årets resultat 1 252 1 802 800 0 704 0 700 500 220 240
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 550 550 550 541 541 541 350 350 350 350
Omsättningstillgångar 2 463 3 004 804 4 704 140 700 500 220 110
Tillgångar 3 013 3 554 1 354 545 1 245 681 1 050 850 570 460
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 807 2 155 1 153 353 1 053 349 1 049 849 569 459
Obeskattade reserver 683 690 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 191 191 191 191 191 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 522 518 10 1 1 141 1 1 1 1
Skulder och eget kapital 3 013 3 554 1 354 545 1 245 681 1 050 850 570 460
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0
Utdelning till aktieägare 1 250 1 600 800 0 700 0 700 500 220 110
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 77,65% 75,78% 85,16% 64,77% 84,58% 51,25% 99,90% 99,88% 99,82% 99,78%
Kassalikviditet 471,84% 579,92% 8 040,00% 400,00% 70 400,00% 99,29% 70 000,00% 50 000,00% 22 000,00% 11 000,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...