Visa allt om Stage Music Tomas Pettersson Aktiebolag
Visa allt om Stage Music Tomas Pettersson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 788 747 607 680 700 629 520 617 591 477
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 211 103 27 0 19 43 16 46 12 59
Resultat efter finansnetto 190 62 6 -1 17 39 10 35 148 42
Årets resultat 146 45 2 -4 10 27 2 24 147 29
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 960 1 022 612 94 54 62 72 88 136 153
Omsättningstillgångar 55 114 213 189 280 247 219 342 371 274
Tillgångar 1 016 1 136 825 283 334 309 292 430 507 427
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 372 227 182 180 183 174 147 175 271 124
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 525 767 524 0 0 0 30 70 110 150
Kortfristiga skulder 118 143 119 103 150 135 115 185 126 153
Skulder och eget kapital 1 016 1 136 825 283 334 309 292 430 507 427
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 140 0 60 55 87 92 35
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 91 175 101 - 190 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 72 105 93 134 131 58 63 69 63 41
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 788 747 607 680 700 629 520 617 591 477
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 788 747 607 680 700 629 520 617 591 477
Personalkostnader per anställd (tkr) 189 298 209 291 343 131 131 174 192 76
Rörelseresultat, EBITDA 310 180 34 4 27 54 32 94 57 131
Nettoomsättningförändring 5,49% 23,06% -10,74% -2,86% 11,29% 20,96% -15,72% 4,40% 23,90% -%
Du Pont-modellen 23,03% 11,00% 6,18% 0,00% 5,69% 13,92% 5,48% 10,70% 31,95% 13,82%
Vinstmarginal 29,70% 16,73% 8,40% 0,00% 2,71% 6,84% 3,08% 7,46% 27,41% 12,37%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,73% 97,50% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -7,99% -3,88% 15,49% 12,65% 18,57% 17,81% 20,00% 25,45% 41,46% 25,37%
Soliditet 36,61% 19,98% 22,06% 63,60% 54,79% 56,31% 50,34% 40,70% 53,45% 29,04%
Kassalikviditet 46,61% 79,72% 178,99% 183,50% 186,67% 182,96% 190,43% 184,86% 294,44% 179,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...