Visa allt om Stage Music Tomas Pettersson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 747 607 680 700 629 520 617 591 477 605
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 103 27 0 19 43 16 46 12 59 36
Resultat efter finansnetto 62 6 -1 17 39 10 35 148 42 13
Årets resultat 45 2 -4 10 27 2 24 147 29 9
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 022 612 94 54 62 72 88 136 153 200
Omsättningstillgångar 114 213 189 280 247 219 342 371 274 168
Tillgångar 1 136 825 283 334 309 292 430 507 427 368
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 227 182 180 183 174 147 175 271 124 96
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 767 524 0 0 0 30 70 110 150 36
Kortfristiga skulder 143 119 103 150 135 115 185 126 153 236
Skulder och eget kapital 1 136 825 283 334 309 292 430 507 427 368
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 140 0 60 55 87 92 35 95
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 175 101 - 190 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 105 93 134 131 58 63 69 63 41 57
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 747 607 680 700 629 520 617 591 477 605
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 747 607 680 700 629 520 617 591 477 605
Personalkostnader per anställd (tkr) 298 209 291 343 131 131 174 192 76 177
Rörelseresultat, EBITDA 180 34 4 27 54 32 94 57 131 114
Nettoomsättningförändring 23,06% -10,74% -2,86% 11,29% 20,96% -15,72% 4,40% 23,90% -21,16% -%
Du Pont-modellen 11,00% 6,18% 0,00% 5,69% 13,92% 5,48% 10,70% 31,95% 13,82% 9,78%
Vinstmarginal 16,73% 8,40% 0,00% 2,71% 6,84% 3,08% 7,46% 27,41% 12,37% 5,95%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,73% 97,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,88% 15,49% 12,65% 18,57% 17,81% 20,00% 25,45% 41,46% 25,37% -11,24%
Soliditet 19,98% 22,06% 63,60% 54,79% 56,31% 50,34% 40,70% 53,45% 29,04% 26,09%
Kassalikviditet 79,72% 178,99% 183,50% 186,67% 182,96% 190,43% 184,86% 294,44% 179,08% 71,19%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...