Visa allt om Erik Söderlund Skog och Vilt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 16 158 16 287 14 381 10 113 11 251 9 906 8 693 8 399 6 955 3 245
Övrig omsättning 2 033 1 125 1 841 2 176 1 353 915 627 892 1 020 392
Rörelseresultat (EBIT) 1 003 572 377 112 447 381 511 -75 504 68
Resultat efter finansnetto 904 474 297 32 407 336 459 -153 437 31
Årets resultat 204 159 237 178 275 154 244 -1 188 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 187 4 808 4 786 2 444 3 163 3 530 2 974 2 597 2 975 2 403
Omsättningstillgångar 2 573 1 253 1 700 2 603 2 530 1 925 1 417 426 370 695
Tillgångar 9 760 6 061 6 486 5 047 5 693 5 455 4 391 3 023 3 345 3 098
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 227 2 022 1 863 1 627 1 449 1 174 1 058 814 814 626
Obeskattade reserver 999 371 101 101 317 317 269 144 296 118
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 022 2 694 2 946 1 856 2 702 2 747 2 263 1 204 1 595 1 642
Kortfristiga skulder 2 513 974 1 575 1 463 1 225 1 217 801 861 640 711
Skulder och eget kapital 9 760 6 061 6 486 5 047 5 693 5 455 4 391 3 023 3 345 3 098
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 300 225 225 225 345
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 950 3 029 2 743 2 391 2 074 1 824 1 276 1 309 973 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 939 696 798 688 477 475 323 317 272 56
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 18 191 17 412 16 222 12 289 12 604 10 821 9 320 9 291 7 975 3 637
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 9 9 9 9 7 6 6 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 795 1 810 1 598 1 124 1 250 1 101 1 242 1 400 1 159 3 245
Personalkostnader per anställd (tkr) 442 426 394 350 292 302 267 312 267 418
Rörelseresultat, EBITDA 1 573 1 150 882 587 803 749 883 869 832 522
Nettoomsättningförändring -0,79% 13,25% 42,20% -10,11% 13,58% 13,95% 3,50% 20,76% 114,33% -%
Du Pont-modellen 10,30% 9,47% 5,86% 2,22% 8,03% 6,98% 11,64% -2,45% 15,07% 2,23%
Vinstmarginal 6,22% 3,52% 2,64% 1,11% 4,06% 3,85% 5,88% -0,88% 7,25% 2,13%
Bruttovinstmarginal 45,27% 39,01% 31,49% 30,43% 28,33% 36,71% 36,65% 32,21% 35,28% 33,99%
Rörelsekapital/omsättning 0,37% 1,71% 0,87% 11,27% 11,60% 7,15% 7,09% -5,18% -3,88% -0,49%
Soliditet 30,80% 38,14% 29,94% 33,71% 29,56% 25,80% 28,61% 30,36% 30,71% 22,95%
Kassalikviditet 94,15% 77,62% 92,19% 159,74% 185,06% 149,88% 133,08% 49,48% 57,81% 97,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...