Visa allt om CHAMPEG i Borås Aktiebolag
Visa allt om CHAMPEG i Borås Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 3 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3
Tillgångar 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 -801 -801 -801 -801 -801 -801 -801 -801 -801
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 799 799 801 801 801 801 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 3 3 3 3 3 3 804 804 804
Skulder och eget kapital 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% -80 100,00% -80 100,00% -26 700,00% -26 700,00% -26 700,00% -26 700,00% -26 700,00% -26 700,00% -26 700,00%
Kassalikviditet -% 33,33% 33,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,37% 0,37% 0,37%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...