Visa allt om M & M Leijon Aktiebolag
Visa allt om M & M Leijon Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 154 5 207 4 978 5 906 6 783 7 604 5 635 3 870 3 469 3 387
Övrig omsättning - - - 11 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 062 546 39 -21 510 829 250 -45 118 85
Resultat efter finansnetto 1 062 548 45 -19 513 821 229 -71 98 75
Årets resultat 657 316 32 1 275 450 121 0 57 52
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 17 0 2 12 23 37 47 46 84
Omsättningstillgångar 2 650 2 175 1 957 2 395 2 566 2 319 1 740 1 155 1 047 831
Tillgångar 2 691 2 192 1 957 2 397 2 578 2 342 1 777 1 202 1 093 915
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 320 1 064 788 796 895 721 321 200 240 222
Obeskattade reserver 787 569 429 428 456 324 120 64 143 130
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 176 170 143 0
Kortfristiga skulder 584 560 740 1 173 1 227 1 296 1 160 769 568 563
Skulder och eget kapital 2 691 2 192 1 957 2 397 2 578 2 342 1 777 1 202 1 093 915
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 412 354 435 488 417 416 409 381
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 173 1 375 1 194 1 584 1 779 1 462 1 376 951 906 688
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 495 630 700 780 853 761 692 536 501 460
Utdelning till aktieägare 200 400 40 40 100 100 50 0 40 40
Omsättning 5 154 5 207 4 978 5 917 6 783 7 604 5 635 3 870 3 469 3 387
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 5 6 6 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 289 1 302 996 984 1 131 1 521 1 127 774 867 847
Personalkostnader per anställd (tkr) 413 511 475 468 514 562 492 376 443 413
Rörelseresultat, EBITDA 1 067 547 41 -10 520 843 269 -5 156 129
Nettoomsättningförändring -1,02% 4,60% -15,71% -12,93% -10,80% 34,94% 45,61% 11,56% 2,42% -%
Du Pont-modellen 39,50% 25,05% 2,40% -0,63% 20,09% 35,40% 14,07% -3,74% 10,80% 9,29%
Vinstmarginal 20,62% 10,54% 0,94% -0,25% 7,64% 10,90% 4,44% -1,16% 3,40% 2,51%
Bruttovinstmarginal 67,42% 68,06% 68,88% 66,41% 68,20% 62,24% 63,41% 64,81% 70,91% 67,55%
Rörelsekapital/omsättning 40,09% 31,02% 24,45% 20,69% 19,74% 13,45% 10,29% 9,97% 13,81% 7,91%
Soliditet 71,86% 68,79% 57,36% 46,37% 47,75% 40,98% 23,04% 20,47% 31,38% 34,49%
Kassalikviditet 449,14% 381,61% 258,11% 200,17% 201,96% 166,82% 142,41% 137,45% 178,70% 143,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...