Visa allt om Inredare Kjell Petersson Aktiebolag
Visa allt om Inredare Kjell Petersson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 75 22 444 1 710 4 618 1 678 2 029 4 089 2 303
Övrig omsättning - 5 528 25 83 - 15 70 88 1 100
Rörelseresultat (EBIT) -36 9 -68 49 96 64 84 90 82 -296
Resultat efter finansnetto -38 7 -56 44 61 21 11 8 3 -341
Årets resultat -38 7 -56 -1 54 21 11 8 64 -402
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 100 143 217 293 418 630 842
Omsättningstillgångar 111 173 224 746 657 1 499 948 941 1 137 1 630
Tillgångar 111 173 224 846 801 1 716 1 241 1 359 1 767 2 472
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 81 118 112 268 269 215 194 183 175 111
Obeskattade reserver 0 0 0 45 0 0 0 0 0 61
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 142 34 110 301 546 0 0
Kortfristiga skulder 30 54 113 391 497 1 390 746 630 1 592 2 300
Skulder och eget kapital 111 173 224 846 801 1 716 1 241 1 359 1 767 2 472
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 30 10 105
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 365 809 556 291 697 268
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 111 283 179 154 290 151
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 80 550 469 1 793 4 618 1 693 2 099 4 177 3 403
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 5 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 924 420 507 1 022 768
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 220 187 119 258 174
Rörelseresultat, EBITDA -36 9 -68 92 157 157 209 302 294 -83
Nettoomsättningförändring -100,00% 240,91% -95,05% -74,04% -62,97% 175,21% -17,30% -50,38% 77,55% -%
Du Pont-modellen -% 5,20% -23,66% 5,79% 12,11% 3,73% 6,77% 6,62% 4,64% -11,89%
Vinstmarginal -% 12,00% -240,91% 11,04% 5,67% 1,39% 5,01% 4,44% 2,01% -12,77%
Bruttovinstmarginal -% 45,33% 100,00% 92,79% 72,69% 40,97% 82,72% 64,12% 53,09% 11,12%
Rörelsekapital/omsättning -% 158,67% 504,55% 79,95% 9,36% 2,36% 12,04% 15,33% -11,13% -29,09%
Soliditet 72,97% 68,21% 50,00% 35,60% 33,58% 12,53% 15,63% 13,47% 9,90% 6,27%
Kassalikviditet 370,00% 320,37% 198,23% 190,79% 114,69% 79,06% 113,00% 139,84% 41,90% 52,57%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...