Visa allt om PAN Arkitekter Aktiebolag
Visa allt om PAN Arkitekter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 848 1 733 1 666 1 295 2 261 1 076 1 015 1 050 931 750
Övrig omsättning - 86 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 354 452 300 -145 695 183 216 221 12 58
Resultat efter finansnetto 358 462 311 -119 716 185 218 225 11 58
Årets resultat 207 416 181 18 396 102 125 126 8 23
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 23 0 0 0 15 8 12 12 14
Omsättningstillgångar 2 010 1 897 1 893 1 715 1 888 969 846 781 628 514
Tillgångar 2 027 1 920 1 893 1 715 1 888 984 854 793 639 527
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 665 858 442 261 693 447 345 370 245 237
Obeskattade reserver 288 197 282 204 348 174 128 80 30 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 074 865 1 169 1 251 847 363 381 343 365 261
Skulder och eget kapital 2 027 1 920 1 893 1 715 1 888 984 854 793 639 527
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 475 492 491 427 408 439 403 346
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 747 750 278 323 364 29 13 16 121 57
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 477 478 419 505 516 308 301 276 319 213
Utdelning till aktieägare 400 400 0 0 450 150 0 150 0 0
Omsättning 1 848 1 819 1 666 1 295 2 261 1 076 1 015 1 050 931 750
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 924 867 833 648 1 131 538 508 525 466 750
Personalkostnader per anställd (tkr) 627 630 591 663 688 385 364 368 425 621
Rörelseresultat, EBITDA 360 458 300 -145 706 189 220 229 21 71
Nettoomsättningförändring 6,64% 4,02% 28,65% -42,72% 110,13% 6,01% -3,33% 12,78% 24,13% -%
Du Pont-modellen 17,66% 24,38% 16,43% -6,88% 37,92% 18,90% 25,53% 28,37% 1,88% 11,01%
Vinstmarginal 19,37% 27,01% 18,67% -9,11% 31,67% 17,29% 21,48% 21,43% 1,29% 7,73%
Bruttovinstmarginal 100,00% 98,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 50,65% 59,55% 43,46% 35,83% 46,04% 56,32% 45,81% 41,71% 28,25% 33,73%
Soliditet 43,89% 52,69% 34,97% 23,99% 50,29% 58,46% 51,44% 53,92% 41,72% 49,07%
Kassalikviditet 187,15% 219,31% 161,93% 137,09% 222,90% 266,94% 222,05% 227,70% 172,05% 196,93%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...