Visa allt om Korto Mark & Bygg AB
Visa allt om Korto Mark & Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 798 4 197 4 727 3 211 2 695 2 980 2 151 1 559 1 264 1 150
Övrig omsättning 149 281 207 326 - - - 91 - 36
Rörelseresultat (EBIT) -327 -402 193 28 -29 -21 -16 152 -297 -157
Resultat efter finansnetto 9 -403 157 36 3 0 10 131 -295 -132
Årets resultat 9 -369 100 36 3 0 51 71 17 73
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 720 1 129 1 576 632 742 787 1 393 1 179 871 1 310
Omsättningstillgångar 458 430 445 709 676 633 434 540 449 369
Tillgångar 1 178 1 559 2 021 1 342 1 419 1 420 1 827 1 719 1 320 1 680
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 248 238 607 507 472 569 669 718 747 860
Obeskattade reserver 0 0 34 0 0 0 0 41 8 327
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 764 935 985 560 604 518 713 635 394 393
Kortfristiga skulder 166 385 394 275 343 333 445 326 171 99
Skulder och eget kapital 1 178 1 559 2 021 1 342 1 419 1 420 1 827 1 719 1 320 1 680
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 474 552 501 482 282 380 310 277
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 944 1 141 753 635 361 239 118 0 25 27
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 286 507 354 334 267 279 89 172 181 130
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 100 100 100 130
Omsättning 2 947 4 478 4 934 3 537 2 695 2 980 2 151 1 650 1 264 1 186
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 933 1 399 1 576 1 070 1 348 1 490 1 076 780 632 575
Personalkostnader per anställd (tkr) 409 535 605 526 596 503 247 288 281 219
Rörelseresultat, EBITDA -160 -142 460 240 165 238 206 322 248 396
Nettoomsättningförändring -33,33% -11,21% 47,21% 19,15% -9,56% 38,54% 37,97% 23,34% 9,91% -%
Du Pont-modellen 1,10% -25,34% 9,65% 4,69% 2,11% 2,11% 2,68% 9,83% -20,38% -6,67%
Vinstmarginal 0,46% -9,41% 4,13% 1,96% 1,11% 1,01% 2,28% 10,84% -21,28% -9,74%
Bruttovinstmarginal 49,75% 38,24% 53,01% 59,23% 62,67% 54,43% 49,98% 82,87% 92,96% 97,22%
Rörelsekapital/omsättning 10,44% 1,07% 1,08% 13,52% 12,36% 10,07% -0,51% 13,73% 21,99% 23,48%
Soliditet 21,05% 15,27% 31,35% 37,78% 33,26% 40,07% 36,62% 43,49% 57,03% 65,20%
Kassalikviditet 275,90% 111,69% 112,94% 122,18% 89,80% 136,64% 71,69% 165,64% 262,57% 372,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...