Visa allt om Axonen Medicinsk Konsult Aktiebolag
Visa allt om Axonen Medicinsk Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 13 0 0 0 0 0 360 999 1 838
Övrig omsättning - - - - - - - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) -12 4 -7 -11 -12 -35 -165 -727 -399 188
Resultat efter finansnetto 30 6 -4 -8 78 -38 -165 -711 -391 193
Årets resultat 30 6 -4 -8 78 -38 -165 -711 -350 114
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 190 190 190 190 192 115 130 145 293 348
Omsättningstillgångar 208 178 172 178 184 271 183 844 1 414 1 674
Tillgångar 398 368 362 368 376 386 313 989 1 706 2 022
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 358 328 322 326 334 255 293 648 1 359 1 709
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 40 40 40 42 42 131 20 341 347 272
Skulder och eget kapital 398 368 362 368 376 386 313 989 1 706 2 022
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 4 288 236 176
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 35 137 274 484
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 1 21 370 292 366
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 190 0 0
Omsättning 0 13 0 0 0 0 0 360 1 001 1 838
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 2 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 180 250 613
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 409 204 352
Rörelseresultat, EBITDA -12 4 -7 -9 -9 -20 -150 -712 -346 216
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -% -% -% -% -100,00% -63,96% -45,65% -%
Du Pont-modellen -% 1,90% -% -% -% -% -% -71,59% -22,74% 9,69%
Vinstmarginal -% 53,85% -% -% -% -% -% -196,67% -38,84% 10,66%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% -% -% -% -% 100,00% 76,38% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 1 061,54% -% -% -% -% -% 139,72% 106,81% 76,28%
Soliditet 89,95% 89,13% 88,95% 88,59% 88,83% 66,06% 93,61% 65,52% 79,66% 85,98%
Kassalikviditet 520,00% 445,00% 430,00% 423,81% 438,10% 206,87% 915,00% 247,51% 407,49% 615,44%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...