Visa allt om Leg. Tandläkare Abid Mahmood Aktiebolag
Visa allt om Leg. Tandläkare Abid Mahmood Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 739 2 897 2 613 2 843 2 584 2 329 2 820 3 037 1 878 2 026
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 153 256 -35 81 -124 -300 261 466 -183 -9
Resultat efter finansnetto 150 253 -38 78 -132 -301 262 464 -186 -11
Årets resultat 114 234 -38 78 -132 -159 139 329 -186 -11
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 0 11 34 83 142 145 139 55 39
Omsättningstillgångar 529 541 318 420 291 354 621 842 328 454
Tillgångar 557 541 329 454 374 495 766 981 383 493
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 308 344 110 149 71 202 360 422 93 279
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 142 74 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 37 0 77 58 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 249 197 183 306 226 235 263 485 290 214
Skulder och eget kapital 557 541 329 454 374 495 766 981 383 493
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 460 461 514 0 552 491 445 431
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 898 898 439 449 461 1 062 371 342 298 291
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 498 540 532 539 554 550 464 437 377 282
Utdelning till aktieägare 180 150 0 0 0 0 0 200 0 0
Omsättning 2 739 2 897 2 613 2 843 2 584 2 329 2 820 3 037 1 878 2 026
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 913 966 871 948 861 1 165 1 410 1 519 939 1 013
Personalkostnader per anställd (tkr) 474 482 484 489 511 810 702 643 570 509
Rörelseresultat, EBITDA 160 267 -12 130 -65 -241 314 513 -150 14
Nettoomsättningförändring -5,45% 10,87% -8,09% 10,02% 10,95% -17,41% -7,15% 61,71% -7,31% -%
Du Pont-modellen 27,47% 47,50% -10,33% 18,06% -32,62% -60,20% 34,46% 47,50% -47,78% -1,83%
Vinstmarginal 5,59% 8,87% -1,30% 2,88% -4,72% -12,80% 9,36% 15,34% -9,74% -0,44%
Bruttovinstmarginal 78,57% 79,19% 81,44% 80,02% 82,70% 85,74% 79,40% 77,51% 85,52% 83,91%
Rörelsekapital/omsättning 10,22% 11,87% 5,17% 4,01% 2,52% 5,11% 12,70% 11,76% 2,02% 11,85%
Soliditet 55,30% 63,59% 33,43% 32,82% 18,98% 40,81% 60,66% 48,45% 24,28% 56,59%
Kassalikviditet 191,16% 227,41% 139,34% 112,75% 101,77% 118,30% 212,17% 166,19% 94,14% 186,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...