Visa allt om Expertus Kemiteknik Aktiebolag
Visa allt om Expertus Kemiteknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 377 2 218 2 098 2 590 2 125 2 617 2 884 2 017 2 364 2 605
Övrig omsättning 73 225 233 - 24 687 326 46 - 9
Rörelseresultat (EBIT) 64 -23 148 173 427 467 336 83 -120 -17
Resultat efter finansnetto 342 3 223 3 545 41 472 349 83 -110 15
Årets resultat 187 11 129 3 452 -87 233 176 52 7 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 132 140 110 501 138 164 173 193 142 96
Omsättningstillgångar 5 183 5 377 5 158 5 045 2 086 2 423 1 953 1 247 1 845 1 838
Tillgångar 5 315 5 517 5 268 5 546 2 224 2 587 2 126 1 440 1 987 1 934
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 147 4 117 4 263 4 299 848 1 062 957 900 940 1 033
Obeskattade reserver 439 380 427 375 317 302 162 57 60 191
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 730 1 020 578 872 1 059 1 222 1 008 482 988 710
Skulder och eget kapital 5 315 5 517 5 268 5 546 2 224 2 587 2 126 1 440 1 987 1 934
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 433 472 10 75 60 145 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 55 -
Löner till övriga anställda 327 507 536 - 0 516 359 322 859 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 67 75 155 93 131 170 174 158 246 -
Utdelning till aktieägare 160 157 157 165 0 128 127 120 91 100
Omsättning 2 450 2 443 2 331 2 590 2 149 3 304 3 210 2 063 2 364 2 614
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 2 3 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 377 2 218 2 098 2 590 2 125 2 617 1 442 1 009 788 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 402 715 718 423 464 972 316 206 400 -
Rörelseresultat, EBITDA 101 10 169 200 454 495 369 123 -88 55
Nettoomsättningförändring 7,17% 5,72% -19,00% 21,88% -18,80% -9,26% 42,98% -14,68% -9,25% -%
Du Pont-modellen 8,99% 0,05% 4,25% 63,94% 19,60% 18,25% 16,42% 6,11% -5,33% 0,78%
Vinstmarginal 20,11% 0,14% 10,68% 136,91% 20,52% 18,04% 12,10% 4,36% -4,48% 0,58%
Bruttovinstmarginal 60,92% 58,75% 66,25% 63,40% 71,06% 72,18% 45,63% 83,14% 75,63% 68,94%
Rörelsekapital/omsättning 187,34% 196,44% 218,30% 161,12% 48,33% 45,89% 32,77% 37,93% 36,25% 43,30%
Soliditet 84,47% 80,00% 87,24% 82,50% 48,63% 49,65% 50,63% 65,35% 49,48% 60,52%
Kassalikviditet 670,96% 495,49% 851,90% 551,38% 159,02% 183,80% 177,98% 218,67% 180,47% 250,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...