Visa allt om J.A. Service Arenaspecialisterna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 492 12 864 12 107 21 357 22 991 24 400 22 520 26 271 25 462 24 877
Övrig omsättning 26 270 10 23 46 76 76 67 54 9
Rörelseresultat (EBIT) 228 -378 -1 931 1 354 606 1 641 1 753 2 987 3 161 2 895
Resultat efter finansnetto 208 -387 -1 908 1 385 664 1 624 1 716 2 846 3 169 2 895
Årets resultat 236 -137 -158 922 924 1 601 646 1 204 1 433 1 459
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 378 341 333 1 686 2 112 2 968 2 314 1 637 1 151 894
Omsättningstillgångar 5 014 4 040 4 311 6 537 7 657 8 178 7 808 9 321 10 017 9 203
Tillgångar 5 392 4 381 4 644 8 224 9 770 11 146 10 122 10 958 11 168 10 097
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 348 562 699 2 607 1 685 2 361 1 360 1 913 2 109 2 076
Obeskattade reserver 186 337 587 0 2 341 3 155 3 950 3 363 2 545 1 608
Avsättningar (tkr) 360 243 0 2 341 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 170 171 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 498 3 239 3 358 3 276 5 574 5 459 4 812 5 681 6 513 6 413
Skulder och eget kapital 5 392 4 381 4 644 8 224 9 770 11 146 10 122 10 958 11 168 10 097
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 656 738 1 288 768 732 719
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 6 868 7 021 6 809 10 803 10 652 11 571 10 024 11 368 10 892 10 826
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 2 247 2 408 2 081 3 963 3 669 3 816 3 865 4 029 4 077 3 828
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 750 0 1 600 600 1 200 1 400 1 400
Omsättning 14 518 13 134 12 117 21 380 23 037 24 476 22 596 26 338 25 516 24 886
Nyckeltal
Antal anställda 25 26 25 40 46 51 53 57 56 57
Nettoomsättning per anställd (tkr) 580 495 484 534 500 478 425 461 455 436
Personalkostnader per anställd (tkr) 85 365 368 371 359 328 290 292 289 279
Rörelseresultat, EBITDA 9 387 -347 -1 897 1 428 769 1 795 1 823 3 095 3 245 3 012
Nettoomsättningförändring 12,66% 6,25% -43,31% -7,11% -5,77% 8,35% -14,28% 3,18% 2,35% -%
Du Pont-modellen 4,25% -8,61% -40,53% 16,99% 7,04% 14,72% 17,32% 27,86% 28,56% 28,67%
Vinstmarginal 1,58% -2,93% -15,54% 6,54% 2,99% 6,73% 7,78% 11,62% 12,53% 11,64%
Bruttovinstmarginal 79,51% 86,25% 76,63% 86,54% 86,15% 86,16% 86,45% 85,28% 85,85% 84,93%
Rörelsekapital/omsättning 3,56% 6,23% 7,87% 15,27% 9,06% 11,14% 13,30% 13,86% 13,76% 11,22%
Soliditet 9,14% 18,83% 24,91% 31,70% 34,91% 42,04% 42,20% 39,55% 35,29% 32,03%
Kassalikviditet 101,13% 109,11% 113,10% 188,06% 127,14% 139,29% 152,20% 155,08% 146,05% 136,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...